Länkstig

Hanna Hellgren

Doktorand

Förvaltningshögskolan
Besöksadress
Sprängkullsgatan 19
41123 Göteborg
Postadress
Box 712
40530 Göteborg

Om Hanna Hellgren

Hanna Hellgren är doktorand i offentlig förvaltning. Hennes avhandlingsprojekt syftar till att förstå hur idéer om organisering av arbetsmarknadsintegration för utrikesfödda, framträder i praktiken med fokus på olika typer av samverkan. Hennes forskning utgår från att söka förståelse för styrning inom offentlig förvaltning med fokus på att förstå vad som händer när nya initiativ för samverkan växer fram och utvecklas med organisationsteorin som grund.

Hannas avhandlingsprojekt är en del av forskningsprogrammet Organizing Integration som är ett forskningsprogram på Göteborgs Universitet, Handelshögskolan som vill undersöka de utmaningar och möjligheter som dessa satsningar på arbetsmarknadsintegration för utrikesfödda skapar. Forskningsprogrammet startade i januari 2017 och pågår i 3 år, med möjlighet till förlängning i ytterligare 3 år. Programmet finansieras av Forte – Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd. För mer information: https://organizingintegration.org

Hanna undervisar och handleder i huvudsak i organisering och styrning av offentlig sektor på kandidat- och mastersprogrammet i offentlig förvaltning och Förskollärarprogrammet. Hanna undervisar även i migration och integration på masternivå och på SI Summer Academy for Young Professionals (SAYP): Migration and Integration in the Eastern Partnership and the Baltic Sea Region: Policy and Administrative Challenges for the Development of Inclusive Societies

Hanna läste sin kandidatexamen i Samhälls- och Kulturanalys på Linköpings universitet, Campus Norrköping samt sin masterexamen på Förvaltningshögskolan i offentlig förvaltning med inriktning ledning och styrning. Hon har bland annat tidigare arbetat som verksamhetsledare i hemtjänsten i Kungälvs kommun och radiojournalist i på HitzFM 97,8.