Bild
none
Foto: Bettina Schulz Paulsson

NEOSEA

Forskningsprojekt
Pågående forskning
Projektets storlek
15 miljoner
Projekttid
2020 - pågående
Projektägare
Institutionen för historiska studier

Kort beskrivning

Ny forskning tyder på att långväga sjöfartsresor började i Europa redan under stenåldern, när människor för runt 6000 år sedan började bygga stora monument i sten (megaliter). NEOSEA-projektet kommer att undersöka neolitisk sjöfart och sjöfartsteknologi, alltså under stenåldern, och deras roll i att forma en ny och sammankopplad värld av megalitiska samhällen.

Navigate to video: Se klipp ur filmen med Bettina och NEOSEA
Video (2:13)
Se klipp ur filmen med Bettina och NEOSEA

Mer information om NEOSEA

Målen för NEOSEA-projektet är:

  • Att kartlägga förhistoriska sjöförbindelser, nätverk och rörlighet.
  • Definiera framväxten av monumental sten arkitektur inom jägar-samlare samhällen i Bretagne.
  • Modellera spridningen av megaliter över sjövägen med en banbrytande kronologisk precision (inom 20-50 år).
  • Syntetisera en modell av hur de megalitiska sjöfartssamhällena organiserade sig socialt och ekonomiskt
  • Tolka dessa resultat inom en global etnografisk ram.

För att uppnå dessa mål kommer Bettina Schulz Paulsson att sammanställa tillgängliga benprover från tidiga megalitiska sammanhang över hela Europa för C14-datering, forntida DNA (aDNA) och strontium/syreisotopanalyser. Hon kommer även att extrahera miljö-DNA (eDNA) från sediment på platser där de äldsta megaliterna rests i Bretagne och där det saknas bevarade ben. 
Genom att kombinera en stor databas med aDNA med både eDNA och strontium- och syreanalyser kommer projektet att för första gången ge en mycket detaljerad och väl underbyggd bild av hur megalitiska samhällen spred sig sjövägen längs Europas kuster.

EU och ERC logga
This project has received funding from the European Research Council (ERC) under the European Union’s Horizon 2020 research and innovation programme (grant agreement No. 949424)

Aktuellt och nyheter

Arkeologen Bettina Schulz Paulsson har fått ett av de mest prestigefyllda anslag som en ung europeisk forskare kan få – ERC Starting Grant. Anslaget ger henne drygt 15 miljoner kronor till ett forskningsprojekt om megalitsamhällen och långväga sjöfart för över 6000 år sedan.