Länkstig

Amerikanska filantroper satsar 30 miljoner på europeisk alzheimerforskning

Publicerad

Professor Henrik Zetterberg vid Göteborgs universitet ska leda ett stort europeiskt forskningssamarbete, som utvecklar ett betydligt enklare sätt att diagnostisera Alzheimers sjukdom tidigt i sjukdomsförloppet genom ett blodprov. Ett sådant test kan ge förutsättningar för att ta fram botemedel mot demenssjukdomen.

Det är den amerikanska stiftelsen Alzheimer’s Drug Discovery Foundation som nu, tack vare donationer från Bill Gates och flera andra kända filantroper, satsar stort på att snabbt utveckla nya metoder för att diagnostisera alzheimer. Ett europeiskt forskningssamarbete, med Göteborgs universitet i spetsen, får motsvarande 30 miljoner kronor för att utveckla en metod som innebär att personer med misstänkt Alzheimers sjukdom kan lämna blodprov på de flesta sjukhus i världen, och med stor träffsäkerhet få besked om hen börjat utveckla de karaktäristiska placken i hjärnan, kanske tjugo eller trettio år innan demensen visat sig.

– Det är en vidareutveckling av en markör vi arbetat med mycket länge, som idag är etablerad som en markör som mäts i ryggvätska. Vi har visat att markören också går att mäta i blod, men där finns den i betydligt lägre koncentration, vilket kräver mycket känsliga mätmetoder, säger Henrik Zetterberg, som är professor i neurokemi vid Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet.

Karaktäristiska plack i hjärnan

Markören kallas betaamyloid 42, och är ett protein som finns normalt i hjärnan. Proteinet omsätts och sköljs då ut, främst till ryggvätskan men även ut i blodet. Redan tidigt i utvecklingen av Alzheimers sjukdom börjar plack bildas, vilket leder till att betaamyloid 42 fastnar i hjärnan, vilket i sin tur leder till en drastisk sänkning av de mätbara nivåerna, särskilt i ryggvätska, men även i blod. Tidigare forskning från gruppen inom neurokemi vid Göteborgs universitet har visat att denna minskning av betaamyloid 42 i ryggvätska visar att en person kommer att insjukna i Alzheimers sjukdom inom tio år, med 96 procents säkerhet.

Projektet koordineras av Henrik Zetterberg vid Göteborgs universitet, vars kollega Kaj Blennow också är en av forskningsledarna i projektet. Medverkar gör också Oskar Hansson vid Lunds universitet och José Luis Molinuevo vid forskningsinstitutet Barcelonaβeta Brain Research Center i Spanien. Industriell forskningspartner är det globala läkemedelsbolaget Roche Diagnostics International Ltd, representerat av Richard Batrla.

– Vi har arbetat länge tillsammans med Roche för att utveckla en plattform, och nu börjar vi närma oss en träffsäkerhet som går att använda som en metod i klinisk rutinsjukvård runtom i hela världen. Vi ska fortsätta förfina metoden, testa att den verkligen fungerar och förhoppningsvis se den godkänd för klinisk användning, säger Henrik Zetterberg.

Bidrar till kliniska prövningar

Alzheimers sjukdom kan ännu inte botas, men det finns läkemedel som lindrar symtomen. Målet är att den nya metoden att analysera blodprov för att förutsäga alzheimer ska vara klart om tre år. Metoden ska då användas för att hitta personer som ingå i de stora kliniska prövningar som redan påbörjats eller som planeras för olika läkemedelskandidater mot sjukdomen.

– Den här förenklade metoden att mycket tidigt hitta personer med tidiga sjukdomstecken i hjärnan kommer att underlätta läkemedelsforskning, inte bara för Roche utan för alla de läkemedelsbolag som arbetar för att finna behandlingar mot Alzheimers sjukdom, säger Henrik Zetterberg.

Forskargrupperna vid Lunds universitet och i Barcelona ger båda tillgång till insamlade prover, både från ryggvätska och blod, från personer som också undersökts med andra metoder och som forskarna därför har en god samlad bild av. Vid Lunds universitet pågår också ett parallellt arbete, med målet att förbättra diagnostiken inom primärvården.

FOTO: JOHAN WINGBORG