Bild
Bild av trafik från filmen Traffic jams in The Lost Melody (1957).
Traffic jams in The Lost Melody (1957).
Länkstig

Ny forskningsartikel belyser bilens roll i svensk välfärdsstat och stadsplanering

Efter forskningssymposiet MOMENT 1, som utforskade stadsplanering, välfärd och trivsel i svensk film, fotografi och television från mitten av 1960-talet, har en ny artikel publicerats. Forskarna Erik Florin Persson och Per Vesterlund har granskat hur bilcentrerad urbanism både främjades och kritiserades i svensk film och TV-drama under 1960-talet.

Om Författarna:

Erik Florin Persson är doktor i filmvetenskap och undervisar i ämnet vid Stockholms universitet och Linnéuniversitetet. Hans forskningsintressen inkluderar beställningsfilm, lokal filmhistoria och frågor relaterade till audiovisuella arkiv.

Per Vesterlund är universitetslektor i medievetenskap vid Högskolan i Gävle och forskare i filmvetenskap vid Uppsala universitet. Han forskar bland annat om sociala frågor i svensk TV-drama, välfärdsstatens framställning i audiovisuella medier och svensk film- och mediepolitik.