Länkstig

Thresholds: Interwar Lens Media Cultures 1919-1939

I samband med utställningen Det nya ögat utkommer den internationella antologin Thresholds: Interwar Lens Media Cultures 1919–1939. Antologin innehåller arton nyskrivna essäer av forskare som deltar i projektet och kastar ett nytt sken över linsbaserade medier under tidsperioden. 

foto av publikationen Thresholds
Foto: Cecilia Sandblom

Perioden mellan 1919 och 1939 var en exceptionell tid för både fotografi och film. I en nyutgiven antologi bidrar framstående forskare och experter med essäer som erbjuder en rad nya perspektiv på mellankrigstidens linspraktiker. Antologin Thresholds: Interwar Lens Media Cultures 1919-1939 undersöker film och fotografi genom ett flertal olika spår där teknik, idéströmningar, grupper och individer står i fokus under mellankrigstidens formativa era. I essäerna lyfts tidigare okänt material, nya fallstudier och kritiska reflektioner kring linsmediernas roll och hur dessa medier användes för både samhällsbyggande och konstnärligt experimenterande i och utom Europa.

Utställningen ”Det nya ögat” är del av det fleråriga forskningsprojektet Thresholds: Interwar Lens Media Cultures, som är ett samarbete mellan Hasselbladstiftelsen, HDK-Valand och GPS400: Centrum för samverkande visuell forskning vid Göteborgs universitet. Projektet undersöker fotografi- och filmkulturerna under en medietekniskt, socialt och politiskt omvälvande tid och utvecklar nya sätt att forska om och förmedla foto- och filmhistoria. Utställningen fungerar som en materiell historieskrivning där foto och film inte separeras utan istället studeras i ljuset av varandra.

 

Curatorer och redaktörer 
Mats Jönsson, GPS400: Centrum för samverkande visuell forskning vid Göteborgs universitet
Louise Wolthers, Hasselbladstiftelsen
Niclas Östlind, HDK-Valand vid Göteborgs universitet

Vill du läsa antologin?

Publikationen finns tillgänglig på bibliotek, eller att köpa från bland annat Adlibris eller Akademibokhandeln