Länkstig

Migration integration och socialt arbete (MIOS)

Forskningsgrupp

Kort beskrivning

Syftet med MIOS är att utveckla och utbyta kunskaper inom forskningsområdet migration och socialt arbete med utgångspunkt i olika metoder och teoretiska perspektiv, bedriva forskningsprojekt, sprida forskningsresultat och delta i samhällsdebatten som berör migranters livsvillkor och rättigheter i förhållande till det sociala arbetets praktik, den nationella välfärdsstaten och ett vidare globalt sammanhang. MIOS startades 2015 av forskare från institutionen för socialt arbete, Göteborgs universitet och forskare från Högskolan Väst.

Gruppen samverkar med Centrum för Global migration (MERGU) vid institutionen för sociologi och arbetsvetenskap, Göteborgs universitet och med det nationella forskarnätverket "Socialt arbete i tider av migration" - ett nationellt forskarnätverk finansierat av FORTE (2019-21).

Forskningsområden

Forskningsområden som nätverksgruppens medlemmar berör i sin forskning och praktik tangerar området socialt arbete och migration och berör både migrations- och integrationspolitik, samhällets välfärdsinsatser och stöd, samt individers och familjers livsvillkor inom lokala och transnationella sammanhang. Intersektionella, antiförtryckande och antirasistiskt perspektiv är centrala utgångspunkter i nätverkets seminarier, forskning och praktik. 

Samverkan

Nätverket samverkar bland annat med centrumbildningen Centrum för Global migration (CGM) vid Göteborgs universitet,  forskningsnätverk om Migration och Etnicitet (MERGU) vid institutionen för sociologi och arbetsvetenskap, Kollegiet Global Childhoods vid institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande, samt det nationella forskarnätverket "Socialt arbete i tider av migration" - ett nationellt forskarnätverk finansierat av FORTE (2019-21).

Nätverket är öppet för forskare, doktorander och lärare från olika institutioner vid Göteborgs universitet och Högskolan Väst, samt för aktörer inom idéburen och offentlig verksamhet med intresse av socialt arbete och migration.

Våra möten

Nätverkets möte fysiskt eller digitalt cirka två gånger per termin och planerar aktiviteter utifrån deltagarnas önskemål. Dessa kan handla om presentation av pågående eller avslutad forskning, presentation av praktiska erfarenheter från socialt arbete i offentlig eller ideell verksamhet, diskussion kring forskningsmetod och analys, kommentarer på utkast till artiklar/kapitel, idéer och feedback på forskningsansökningar, informationsutbyte kring kommande konferenser och seminarier.

Nätverkets möten annonseras i kalendariet på www.gu.se och via e-post till anmälda deltagare.