Länkstig

Två aspekter av välfärdsdomäner bland äldre migranter

Forskningsgrupp
Pågående forskning
Projektägare
Institutionen för socialt arbete

Kort beskrivning

Hanna Mac Innes studerar i sin avhandling betydelsen av ålder vid migration för;
Tid till första insteg på arbetsmarknaden
Fattigdom vid hög ålder
Tillgång till välfärdstjänster