Länkstig

Migranter och anvisning av boende: att erbjudas skilda livsvillkor

Forskningsprojekt
Pågående forskning
Projektägare
Institutionen för socialt arbete

Kort beskrivning

Forskningsprojektet är ett samverkansprojekt tillsammans med Länsstyrelsen Västra Götaland, och syftar till att undersöka nyanlända migranters erfarenheter av att ha blivit anvisade till kommuner enligt 2016 års bosättningslag. Studien inkluderar tre kommuner i Västra Götalandsregionen. Projektet innefattar ett tiotal fördjupande intervjuer med nyanlända migranter utifrån frågeställningar berör anvisningsprocessen, och med ett särskilt fokus på vilka faktorer som de nyanlända personerna upplever som särskilt betydelsefulla i samband med bosättningen. Målsättningen är att genom projektet bidra med ytterligare kunskap kring hur nyanlända migranter upplever integration under 2016 års bosättningslag, och bidra till diskussionen om hur ett sådant arbete kan utvecklas inom svenska regioner.