Göteborgs universitet

Kollegiet Global Childhoods

Kollegiet global childhoods vill möjliggöra för deltagare att utveckla förståelse för hur föränderliga perspektiv på barn och barndom och identitet över tid och genom globalisering kommer till uttryck bland barn, familjer och pedagoger i och utanför utbildningsmiljöer.

Seminarier våren 2022

31 maj, kl 13:00-15:00:

Do we need to be concerned with nationalism in education? Some considerations for migration, curriculum, childhood and pedagogical studies within the Nordic welfare states.

Zsuzsa Millei, professor vid Tammerfors universitet och gästprofessor vid institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande

Mer om seminariet