Länkstig

#metoo-aktivism i Sverige: Utveckling, konsekvenser, strategier

Forskningsprojekt

Kort beskrivning

#metoo kom att förena kvinnor i en global rörelse mot sexism och sexuellt våld. I Sverige bestod rörelsen till stor del av privatpersoners engagemang i uppropsgrupper, baserade på yrken, branscher eller intressegemenskaper. Vad uppropen gjorde tydligt var hur sexuella trakasserier och övergrepp inte är en marginell företeelse, utan förekommer i de flesta yrken och kontexter.

I detta tvärvetenskapliga projekt undersöks den svenska #metoo-rörelsen: dess utveckling, konsekvenser och strategier.

Genom ett strategiskt urval av olika branscher vill vi kunna jämföra villkoren i olika kontexter: hur sexism och trakasserier beskrevs, och hur arbetet för att motverka dem bedrevs under denna omvälvande period. Projektet använder en kombination av olika forskningsmetoder för att fånga upp olika aspekter av metoo-aktivismen: olika typer av intervjuer med initiativtagare, organisatörer, deltagare och nyckelpersoner för uppropen, och såväl kvalitativa som kvantitativa analyser av olika typer av texter såsom uppropstexter, diskussioner i sociala medier, samt medierapportering.