Länkstig

DEEP - Decision making, environmental, economic, and political psychology

Forskningsgrupp
Pågående forskning
Projekttid
2022 - pågående
Projektägare
Psykologiska institutionen

Kort beskrivning

Forskargruppen DEEP består av forskare som med utgångspunkt i kognitiva och socialpsykologiska teorier bedriver forskning med tillämpning inom ett brett spektrum av beteendeområden, exempelvis miljö, ekonomi och politik. Vår forskning är ofta tvärvetenskaplig och sker då i samarbete med andra institutioner och ämnesområden. Inom DEEP ryms inte bara tillämpad forskning, utan även forskning av grundforskningskaraktär inom områden som kognition och perception.

 

 

Forskare

Lars-Olof Johansson, Professor
Social rättvisa, moraliska val, miljöbeteende, resursbedömningar

Cecilia J Bergstad, Lektor/docent
Motivation, attityder, beteendeförändring, välbefinnande, hållbara transporter och mobilitet, acceptans av miljöpolicy

Martin Hedesström, Lektor/docent
Bedömning och beslutsfattande, nudging, ekonomisk psykologi, aktiemarknadens psykologi

Andreas Nilsson, Professor
Attityder, attitydförändring, normer, beteendeförändring, styrmedel

André Hansla, Lektor/docent
Attityder, bedömningar, risktagande, resursbegränsningar

Niklas Fransson, lektor/docent

Musikpsykologi, moral, socialpsykologi

Sandra Buratti, Lektor/docent
Bedömningar och beslut i relation till kunskap och minne, beslutsstilar, stress, åldrandets psykologi

Chris von Borgstede, Lektor/docent
Attityder, attitydförändring, normer, beteendeförändring, hållbara energibeteenden

Carl-Christian Trönnberg, Lektor
Kollektiv intelligens i agila team

Magnus Bergquist, Forskare/vikarierande lektor
Beteendeförändring, Interventioner, sociala normer, social påverkan, meta-analys

Érika Martins Silva Ramos, Forskare/vikarierande lektor

Urban rörlighet, Bayesiansk statistik, beteendeförändring, konsumentbeteende, ekonomisk psykologi

Erik Sturén, Doktorand
Resursbrist i den svenska skolan

Amos Pagin, Doktorand
Kognitiv psykologi, kognitiv neurovetenskap