Bild
Bild på DREEM-logotype och personer med e-sparkcyckel
Länkstig

DREEM - Designing useR centric E-kickscooters & business models for Enhancing interModality

Forskningsprojekt
Avslutad forskning
Projektets storlek
€ 2 617 468,75
Projekttid
2021 - 2023
Projektägare
Psykologiska institutionen

Finansiär
HORIZON 2020 -EU 3.4. - SOCIETAL CHALLENGES - Smart, Green And Integrated Transport

Kort beskrivning

Intermodala transporter är en mycket effektiv mobilitetslösning för ökad hållbarhet i moderna stadsmiljöer. Lätta fordon med låg trafik och med smarta funktioner verkar vara nyckelelementet i intermodalitet i staden. Det EU-finansierade DREEM-projektet syftar till att slutföra och testa en säkrare och modulärt elektriskt sparkcykel för personlig rörlighet i stad och ytterområde. Projektet kommer att fokusera på att förbättra fordonets innovativa profil när det gäller modulerad funktioner, vikbarhet, förbättrad säkerhet och på utvecklingen av nya affärsmodeller och applikationer för den cirkulär ekonomi.

Användningen av kombinerade transportsätt på ett sömlöst sätt är en av de viktigaste utmaningarna för att uppnå större hållbarhet i städernas transportsystem.

Varje transportsätt har sina egna fördelar och uppfyller olika mobilitetsändamål och behov.

Under de senaste två åren har mikromobilitet stört stadsrörligheten i snabb takt. Dess potential ligger i nya rörlighetsmönster, ökad efterfrågan på korta resor till innerstad, behovet av att ansluta människor till det befintliga transportnätet, lösa den första och sista milen med en billig, lätt och bekväm service.

Men delning av e-scootrar också väcker mycket kritik, inklusive reglerings- och driftsutmaningar, trafiksäkerhet och den höga dagliga kostnaden per personligt bruk.

Kärnan i det nya elektrifierade mikrofordonskonceptet är att hantera sådana utmaningar genom att kombinera design och användares behov för enklare användning inom traditionella transportsätt som kollektivtrafik.

Projektet syftar till att slutföra och testa en säkrare och modulerad elektrisk sparkcykel (e-kickscooter) för personlig rörlighet i staderna och ytterområdena. När användarnas behov har identifierats och analyserats, DREEM ska  testa en elektrisk sparkcykel i tre olika pilotfall: Turin City (Italien), Tractabel (Belgien) och Göteborgs universitet (Sverige).

Spridning av viktiga rörlighetsmönster och bästa praxis kommer att vara en del av projektet. Förslaget börjar med fordonsdesign och fordonsarkitektur och kommer också att undersöka genomförbarheten av innovativa affärsmodeller och cirkulär ekonomi.


Deltagare

Samarbetspartners