Länkstig

Carl-Christian Trönnberg

Universitetslektor

Psykologiska institutionen
Telefon
Besöksadress
Haraldsgatan 1
41314 Göteborg
Postadress
Box 500
40530 Göteborg

Om Carl-Christian Trönnberg

Bakgrund

Filosofie licentiatexamen i psykologi.

Undervisning

Undervisar i statistik och metodik vid Psykologiska institutionen och Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap på Göteborgs universitet. Undervisar även på Högskolan i Borås.

Handleder studenter vid Psykologiska institutionen på Göteborgs universitet samt på Högskolan i Borås.

Har även hållit externa föreläsningar om ekonomiskt beslutsfattande för kommun och privat näringsliv.

Forskningsintresse

Mitt forskningsintresse är främst riktat mot bedömningspsykologi. Bedömningar i en ekonomisk kontext är av särskilt intresse. Jag tror att vi, genom att studera ekonomiskt beslutsfattande med hjälp av psykologisk forskning, kommer att ha möjlighet att flytta fram kunskapsläget rörande några av de mest intressanta problemen i vår tid. Förhoppningsvis får vi både mer kunskap om fenomen som sker på en makronivå, som de globala finansiella kriserna, samt de som sker på en individnivå, som problem med återbetalning vid utlåningssituationer. Dessa problem kan få allvarliga negativa konsekvenser för individer både direkt och indirekt. Det är därför viktigt att lära mer om dess uppkomst för att kunna mildra effekterna av de negativa konsekvenserna.  

Pågående forskning

Min nuvarande forskning är fokuserad på kreditbedömningar av företag i banker. Genom att kartlägga kreditbedömares beslutsprocess strävar jag efter att en bra bild av hur beslut fattas och att även kunna ge förslag till hur denna process kan förbättras. Hittills har min forskning resulterat i en litteraturöversikt av området samt en intervjustudie där 88 kreditbedömare i de svenska storbankerna har fått beskriva hur de fattar beslut. Forskningen sker i samarbete med Gothenburg Research Institute vid Göteborgs universitet.

Samverkan

Min forskning sker i samarbete med Gothenburg Research Institute.

Håller även externa föreläsningar om ekonomiskt beslutsfattande för kommun och privat näringsliv.

Valda publikationer

Trönnberg, C-C., & Hemlin, S. (In press). Lending decision making in banks: A critical incident study of loan officers. European Management Journal (2013).

Trönnberg, C-C. & Hemlin, S. (2012). Banker's lending decision making: a psychological approach. Managerial Finance, 38(11), 1032-1047.