Göteborgs universitet
Länkstig

Referensgrupp för övningsskolor

Utbildningsvetenskapliga fakultetsstyrelsen beslutade i början av 2023 om att inrätta en partsgemensam referensgrupp för att arbeta med att utveckla och implementera övningsskolor i Göteborgsregionen.

Referensgruppen har representation från var och en av de fyra programinstitutionerna vid Utbildningsvetenskapliga fakulteten samt fyra representanter från skolhuvudmän i Göteborgsregionen. Arbetet samordnas av Centrum för skolsamverkan med stöd av Göteborgsregionen. 

Sammansättning

Arbetsgruppen består av följande personer:

 • Anna Brodin, föreståndare, Centrum för skolsamverkan, Göteborgs universitet (samordnare)

Representanter för skolhuvudmän

 • Nicoline Blidberg/Maria Nord, enhetschef/utvecklingsledare, Grundskoleförvaltningen, Göteborgs stad
 • Ellinor Dyne, utvecklingsledare, Utbildningsförvaltningen Göteborgs stad
 • Håkan Kollberg Winsnes, utvecklingsledare, Kungsbacka kommun. Representerar Göteborgsregionen.
 • Elisabeth Svennungsson, VFU-samordnare, Lerums kommun. Representerar Göteborgsregionen.

Representanter för Göteborgs universitet

 • Jonas Enger, programledare ämneslärarprogrammet
 • Mihai Karlsson, studierektor, institutionen för pedagogik och specialpedagogik
 • Kaj Jönsson, avdelningschef, institutionen för didaktik och pedagogisk profession
 • Inga Bjerre Pedersen, studierektor VFU-kurser inom förskollärarprogrammet, institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande

Stödfunktioner

 • Daniel Berlin, Göteborgs universitet
 • Anders Larsson, Göteborgs universitet
 • Malin Johansson, Göteborgsregionen
 • Carin Källström, Göteborgsregionen

Kontaktperson

Anders Larsson

Utbildningssamordnare

031-786 58 26
anders.e.larsson@gu.se