Hoppa till huvudinnehåll
Göteborgs universitet
Bild
Kvinna som tittar genom glasruta
Foto: Mostafa Meraji
Länkstig

Möte mellan vårdpersonal och utrikesfödda föräldrar i neonatalvård när språkbegränsningar föreligger

Flertalet neonatalenheter i Sverige bedriver familjecentrerad vård där föräldrars delaktighet i sitt barns vård anses som självklart. Familjen ses som barnets viktigaste vårdare och skall ges stöd i denna roll. När föräldrar är delaktiga i sitt barns vård är det viktigt att föräldrarna får lära sig att uppfatta barnets signaler, tecken på stabilitet och känslighet. När hälso- och sjukvård ges till barn ska barnets bästa beaktas och barnets föräldrar ska få information om sitt barns vård och behandling. Informationen ska anpassas till föräldrarnas språkliga bakgrund och individuella förutsättningar. Det ska även finnas förutsättningar för föräldrarna så de kan vara hos sitt barn, samt att efter grundlig information kunna vara delaktiga i beslut.