Länkstig

Kompletterande socionomutbildning för personer med utländsk examen

Program
S1KSO
Grundnivå
1,5 år
90 högskolepoäng (hp)
Studietakt
100%
Undervisningstid
Dag
Studieort
Göteborg
Undervisningsform
Campus
Undervisningsspråk
Svenska
Start/slut
-
Ansökningsperiod
-
Anmälningskod
GU-2G79A
Programinnehåll
Ansökan stängd

Kort om programmet

Vill du bli socionom och har studerat vid ett utländskt lärosäte, har en fil. kand. inom socialt arbete eller motsvarande, samt minst två års yrkeserfarenhet av praktiskt socialt arbete? Då kan du söka till vår nya kompletteringsutbildning och läsa till en svensk socionomexamen!

Om utbildningen

Kompletterande socionomutbildning omfattar 90 högskolepoäng och sträcker sig över tre terminer. Utbildningen ges på helfart, dagtid och delvis tillsammans med övriga socionomstudenter på socionomprogrammet (S1SOP) vid Göteborgs universitet.

Under utbildningen läser du både obligatoriska och valbara kurser. Verksamhetsförlagd utbildning (VFU) är ett återkommande moment under samtliga terminer.

Den kompletterande socionomutbildningen är inriktad på teoretiska kunskaper samt praktiska färdigheter för socionomyrket och bygger på det sociala arbetet som vetenskap.

Under utbildningens tre terminer får du kunskap i bland annat juridik, välfärdspolitik, migration, psykisk ohälsa, missbruk och funktionshinder. På tredje terminen fördjupar du dina kunskaper i en valbar kurs på avancerad nivå som bland annat behandlar psykosocialt arbete, myndighetsutövning, ledning och organisering samt socialpedagogik.

På programmet undervisar lärare som både forskar och och har erfarenhet av socialt arbete. För dig som student innebär det undervisning av hög akademisk nivå som också har god förankring i det sociala arbetet.

Behörigheter och urval

Behörighet

Avslutad treårig eftergymnasial utländsk utbildning. Akademisk filosofie kandidatexamen om minst 180 hp inom socialt arbete eller motsvarande samt minst två års yrkeserfarenhet av praktiskt socialt arbete. Godkända kunskaper i svenska enligt bestämmelser för grundläggande behörighet på grundnivå; Svenska B/Svenska 3/Svenska som andraspråk 3, med lägsta betyget Godkänd/E. övriga förkunskapskrav finns dokumenterade i respektive kursplan.

Urval

Alternativt urval

Efter studierna

Utbildningen leder till Socionomexamen (Degree of Bachelor of Science in Social Work). Huvudområde: Socialt arbete / Social Work

Så är det att plugga

Undervisningen

Under utbildningen arbetar du både praktiskt och teoretiskt genom föreläsningar, seminarier, grupparbeten samt verksamhetsförlagd utbildning (VFU).