Länkstig

Kompletteringsutbildning för biomedicinska analytiker med utländsk examen

Kurspaket
BMA20
Grundnivå
1,5 år
90 högskolepoäng (hp)
Studietakt
100%
Undervisningstid
Dag
Studieort
Göteborg
Undervisningsform
Campus
Undervisningsspråk
Svenska
Start/slut
-
Ansökan öppen
-
Anmälningskod
GU-10200
Ansökan stängd. Sen anmälan öppnar 15 juli 2024.

Kort om kurspaketet

Kompletteringsutbildningen syftar till att ge dig som har en utländsk examen inom biomedicinsk laboratorievetenskap eller närliggande områden möjlighet att via Socialstyrelsen erhålla svensk legitimation som biomedicinsk analytiker. I utbildningen står den svenska biomedicinska analytikerns yrkesområde i fokus.

Om utbildningen

Huvudområdet biomedicinsk laboratorievetenskap är tvärvetenskapligt och omfattar kunskaper inom medicin, naturvetenskap, tillämpad statistik och teknik. Inom huvudområdet integreras teori och praktik med en vetenskaplig grundsyn. Utbildningen ges som ett kurspaket, där följande kurser ingår:

  • Introduktion till biomedicinsk laboratorievetenskap 15 hp
  • Biomedicinsk laboratorievetenskap inom laboratoriemedicin 22,5 hp 
  • Molekylärbiologi och molekylärbiologisk metodik 15 hp 
  • Metodik inom biomedicinsk laboratorievetenskap med inriktning mot klinisk kemi, hematologi, och blodgruppsserologi 7,5 hp
  • Tillämpad laboratorievetenskap (verksamhetsförlagd utbildning) 15 hp 
  • Självständigt arbete inom laboratorievetenskap 15 hp

Kurserna bygger på varandra och i respektive kursplan anges de förkunskapskrav som gäller för respektive kurs. Undervisningen sker i form av föreläsningar, grupparbete, laborationer, metodövningar, seminarier samt fältstudier och utformas så att du tränas i aktivt kunskapssökande och kritiskt tänkande. Litteraturen är till stor del på engelska.
Den som med godkänt resultat genomgått samtliga kurser i kompletteringsutbildning för biomedicinsk analytiker, 90 högskolepoäng, får efter ansökan bevis över godkänt kurspaket. Intyget används för ansökan till Socialstyrelsen om legitimation som biomedicinsk analytiker.
Läs mer om utbildning inom biomedicinsk laboratorievetenskap:
https://www.gu.se/biomedicin/studera-hos-oss/biomedicinsk-laboratorieve…

Behörigheter och urval

Förkunskapskrav

Utländsk kandidatexamen, alternativt en avslutad 2-årig eftergymnasial utbildning, med inriktning mot biomedicinsk laboratorievetenskap eller motsvarande. Tidigare utbildning ska, förutom biomedicinsk laboratorievetenskap, inkludera anatomi, fysiologi, kemi och biokemi motsvarande minst 40 hp tillsammans. Dessutom krävs språkkunskaper motsvarande Svenska 3/Svenska B och Engelska 6/Engelska B.

Instruktioner för ansökan

Du ska i samband med ansökan bifoga handlingar som styrker din behörighet och som kan användas som underlag till urvalet.

Klicka nedan och följ instruktionerna. 

Läs mer om Instruktioner för ansökan

Urval

Om de behöriga sökande är fler än antalet platser kommer ett urval att göras genom en samlad kvalitativ bedömning av de sökandes tidigare utbildning, relevant arbetslivserfarenhet samt motivering för att genomgå utbildningen. De högst rangordnade kommer att bli kallade till intervju.

Praktik

Den verksamhetsförlagda utbildningen (VFU) omfattar totalt cirka 10 veckor och sker inom kliniska laboratorier, fysiologkliniker och vårdavdelningar framför allt inom Västra Götalandsregionen. Genom VFU får du en bild om vad yrkesrollen innebär och får möjlighet att testa dina kunskaper i verkliga situationer och miljöer som annars är svåra att återskapa i den akademiska miljön. Hygieniska krav inom hälso- och sjukvården medför att privata kläder samt ringar, armband och armbandsur inte får bäras under den verksamhetsförlagda utbildningen samt att arbete i kontakt med patient alltid görs med kortärmade skyddskläder.

Efter studierna

Biomedicinska analytiker har en central och ansvarsfull roll på hälso- och sjukvårdens laboratorier och kliniker, där de tar fram underlag för diagnos och behandling. De är också eftertraktade inom läkemedelsindustri och bioteknikföretag. Arbetsmarknaden är mycket god. 

Länk till yrkeskompassen: https://arbetsformedlingen.se/for-arbetssokande/yrken-och-studier/framt…

Så är det att plugga

Lokaler

Den teoretiska undervisningen sker i huvudsak på Medicinareberget och inom Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Den verksamhetsförlagda kliniska undervisningen genomförs inom olika kliniska specialiteter vid universitets-/regionsjukhus eller länssjukhus. Denna del av utbildningen kan förläggas till andra orter än Göteborg men företrädesvis Västra Götalandsregionen.