Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Programmet för kompletterande utbildning för tandläkare med examen från länder utanför EU/EES/Schweiz

Program
O2TDU
Avancerad nivå
1 år
60 högskolepoäng (hp)
Studietakt
100%
Undervisningstid
Dag
Studieort
Göteborg
Undervisningsform
Campus
Undervisningsspråk
Svenska
Start/slut
-
Ansökan öppen
-
Anmälningskod
GU-1KUT1
Ansökan stängd

Kort om programmet

Du som har en tandläkarexamen från ett land utanför EU/EES/Schweiz kan ansöka till den kompletterande utbildningen för tandläkare. Syftet med utbildningen är att du ska få de kunskaper och färdigheter som krävs för tandläkaryrket i Sverige. Utbildningen startar på höstterminen och ges på helfart under 1 år (60 hp).

Om utbildningen

Utbildningen innehåller både teoretiska och praktiska studier (klinisk utbildning). Som antagen till programmet är du berättigad till studiemedel. På Studentportalen hittar du utbildningsplanen.

Här hittar du viktig information om urvalsprocessen och urvalsgrupper inför antagning till höstterminen 2021.

Anmälan sker på antagning.se mellan 15 mars och 15 april 2021. Den 19 april är sista dag för att komplettera din anmälan med meritförteckning, handlingar som styrker din behörighet och meriter du vill åberopa.

Information om programmet vid andra lärosäten, Karolinska Institutet och Malmö Universitet.

Behörigheter och urval

Förkunskapskrav

- Tandläkarexamen från land utanför EU/EES-området samt Schweiz. - Av Socialstyrelsen utfärdat beslut om utredning i form av kunskapsprov för tandläkare, alternativt en avslutad minst fyraårig tandläkarutbildning, samt minst 1 års dokumenterad klinisk verksamhet. - Godkända kunskaper i svenska enligt bestämmelser för grundläggande behörighet för grundnivå, Svenska B eller Svenska 3, med lägst betyget godkänd/E.

Urval

Förändrad urvalsprocess inför höstterminen 2021 

Urvalsprocessen inför antagning till höstterminen 2021 kommer att ske enligt följande:

1. Rangordning baserat på den sökandes senaste resultat på den teoretiska delen av Socialstyrelsens kunskapsprov och/eller KUT-urvalets kunskapstest. 

2. Intervju.

Vi planerar för att sökande som inte har något resultat alls från Kunskapsprovet eller tidigare KUT-test ska att få möjlighet att genomföra ett KUT-test på Göteborgs universitet den 10 maj 2021. Vi har dock ännu inte fått besked om vi kommer att kunna genomföra testet på Göteborgs universitet pga den pågående Covid-19-pandemin. Information kommer att publiceras här så snart beslut är fattat.  

Du som har ett resultat både från Socialstyrelsens kunskapsprov och KUT-urvalets kunskapstest kan konkurrera i urvalet med dina båda senaste resultat. Allas resultat sammanställs och de sökande rangordnas i steg 1. De 40 sökande med bäst resultat kallas till steg 2 för intervju på Göteborgs universitet. Intervjuerna i steg 2 kommer att genomföras digitalt.

Verksamhetsförlagd utbildning (VFU)

Den verksamhetsförlagda utbildningen, VFU, är förlagd till termin två och placeringar finns inom Folktandvården i Västra Götalandsregionen och Värmland. Göteborgs universitet fördelar platserna.

Efter studierna

Efter att ha genomgått utbildningen med godkänt resultat kan du ansöka hos Socialstyrelsen om legitimation. Det är Socialstyrelsen som beslutar om legitimationsvillkor. https://legitimation.socialstyrelsen.se/

Så är det att plugga

Undervisningen

Programmet går på helfart, vilket innebär totalt 40 timmars studier i veckan. I utbildningen varvas teori och praktik, s k verksamhetsförlagd utbildning. De teoretiska momenten består av föreläsningar, seminarier, grupparbeten, praktisk träning och självstudier.

Lokaler

Den teoretiska undervisningen sker i Göteborgs universitets lokaler, främst på institutionen för odontologi vid Sahlgrenska akademin på Medicinareberget.

Läs mer om lokaler