Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Programmet för kompletterande utbildning för tandläkare med examen från länder utanför EU/EES/Schweiz

Program
Avancerad nivå
1 år
60 högskolepoäng (hp)
Studietakt
100%
Undervisningstid
Dag
Studieort
Göteborg
Undervisningsform
Campus
Undervisningsspråk
Svenska
Start/slut
-
Ansökan öppen
-
Anmälningskod
GU-12999
Ansökan stängd

Kort om programmet

Du som har en tandläkarexamen från ett land utanför EU/EES/Schweiz kan ansöka till den kompletterande utbildningen för tandläkare. Syftet med utbildningen är att du ska få de kunskaper och färdigheter som krävs för tandläkaryrket i Sverige. Utbildningen startar på höstterminen och ges på helfart under 1 år (60 hp).

Om utbildningen

Utbildningen startar varje hösttermin och omfattar ett års heltidsstudier (60 högskolepoäng). Som antagen på programmet är du berättigad till studiemedel. Utbildningen innehåller både teoretiska och praktiska studier (klinisk utbildning). Läs mer om programmet på Studentportalen.

På Studentportalen hittar du utbildningsplanen för programmet.

Behörigheter och urval

Förkunskapskrav

- Tandläkarexamen från land utanför EU/EES-området samt Schweiz.
- Av Socialstyrelsen utfärdat beslut om utredning i form av kunskapsprov för tandläkare, alternativt en avslutad minst fyraårig tandläkarutbildning, samt minst 1 års dokumenterad klinisk verksamhet.
- Godkända kunskaper i svenska enligt bestämmelser för grundläggande behörighet för grundnivå, Svenska B eller Svenska 3, med lägst betyget godkänd/E.

Urval

Med   anledning av spridningen av sjukdomen Covid-19 kommer urvalstestet den 7   maj inte att kunna genomföras som planerat. Istället kommer urvalet i   steg 1 baseras på en rangordning av de behöriga sökandes resultat på den   teoretiska delen av Socialstyrelsens kunskapsprov och/eller resultat   från KUT-urvalets kunskapstest.

Urval till utbildningen sker i två steg.

1.   Rangordning baserat på den sökandes senaste resultat på den teoretiska   delen av Socialstyrelsens kunskapsprov och/eller KUT-urvalets   kunskapstest.

2. Intervju

I  steg 1 rangordnas de sökande utifrån deras senaste resultat på den   teoretiska delen av Socialstyrelsens kunskapsprov och/eller KUT-urvalets   kunskapstest. De 40 sökande med bäst resultat kallas till steg 2 för intervju. Endast de som har prioriterat Göteborgs universitet först på antagning.se deltar i urvalet till GU:s KUT-utbildning

Verksamhetsförlagd utbildning (VFU)

Den verksamhetsförlagda utbildningen, VFU, är förlagd till termin två och placeringar finns inom Folktandvården i Västra Götalandsregionen och Värmland. Göteborgs universitet fördelar platserna.

Efter studierna

Efter att ha genomgått utbildningen med godkänt resultat kan du ansöka hos Socialstyrelsen om legitimation. Det är Socialstyrelsen som beslutar om legitimationsvillkor. https://legitimation.socialstyrelsen.se/

Så är det att plugga

Undervisningen

Programmet går på helfart, vilket innebär totalt 40 timmars studier i veckan. I utbildningen varvas teori och praktik, s k verksamhetsförlagd utbildning. De teoretiska momenten består av föreläsningar, seminarier, grupparbeten, praktisk träning och självstudier.

Lokaler

Den teoretiska undervisningen sker i Göteborgs universitets lokaler, främst på institutionen för odontologi vid Sahlgrenska akademin på Medicinareberget.

Läs mer om lokaler