Länkstig

Programmet för kompletterande utbildning för tandläkare med examen från länder utanför EU/EES/Schweiz

Program
O2TDU
Avancerad nivå
1 år
60 högskolepoäng (hp)
Studietakt
100%
Undervisningstid
Dag
Studieort
Göteborg
Undervisningsform
Campus
Undervisningsspråk
Svenska
Start/slut
-
Ansökan öppen
-
Anmälningskod
GU-1KUT1
Ansökan stängd

Kort om programmet

Du som har en tandläkarexamen från ett land utanför EU/EES/Schweiz kan ansöka till den kompletterande utbildningen för tandläkare. Syftet med utbildningen är att du ska få de kunskaper och färdigheter som krävs för tandläkaryrket i Sverige. Utbildningen startar på höstterminen och ges på helfart under 1 år (60 hp).

Om utbildningen

Utbildningen innehåller både teoretiska och praktiska studier (klinisk utbildning). Som antagen till programmet är du berättigad till studiemedel. På Studentportalen hittar du kursplan och litteraturlista.

Här hittar du viktig information om urvalsprocessen och urvalsgrupper inför antagning till höstterminen 2024.

Anmälan sker på antagning.se mellan 15 februari och 15 mars 2024. Den 2 april är sista dag för att komplettera din anmälan med meritförteckning, handlingar som styrker din behörighet och meriter du vill åberopa.

Information om programmet vid andra lärosäten, Karolinska Institutet och Malmö Universitet.

Behörigheter och urval

Förkunskapskrav

\- Tandläkarexamen från land utanför EU/EES-området samt Schweiz.

\- Av Socialstyrelsen utfärdat beslut om utredning i form av kunskapsprov för tandläkare, alternativt en avslutad minst fyraårig tandläkarutbildning, samt minst 1 års dokumenterad klinisk verksamhet.

\- Godkända kunskaper i svenska enligt bestämmelser för grundläggande behörighet för grundnivå, Svenska B eller Svenska 3, med lägst betyget godkänd/E.

Urval

Förändrad urvalsprocess inför höstterminen 2022

Urvalsprocessen inför antagning till höstterminen 2022 kommer att ske enligt följande: 

1. Resultat på den teoretiska delen av Kunskapsprovet för tandläkare, som genomförs av Karolinska Institutet på Socialstyrelsens uppdrag. De sökande med bäst resultat kallas till steg 2, det vill säga intervju.  

2. Intervju.

Inget separat teoretiskt KUT-test kommer att ges eller vara del av steg 1.

Ytterligare information om urvalsprocessens upplägg kommer under hösten 2021.  

Mer information om Kunskapsprovet och provtillfällen finns på Karolinska Institutets webbplats

Verksamhetsförlagd utbildning (VFU)

Den verksamhetsförlagda utbildningen, VFU, är förlagd till termin två och placeringar finns inom Folktandvården i Västra Götalandsregionen och Värmland. Göteborgs universitet fördelar platserna.

Efter studierna

Efter att ha genomgått utbildningen med godkänt resultat kan du ansöka hos Socialstyrelsen om legitimation. Det är Socialstyrelsen som beslutar om legitimationsvillkor. https://legitimation.socialstyrelsen.se/

Så är det att plugga

Undervisningen

Programmet går på helfart, vilket innebär totalt 40 timmars studier i veckan. I utbildningen varvas teori och praktik, s k verksamhetsförlagd utbildning. De teoretiska momenten består av föreläsningar, seminarier, grupparbeten, praktisk träning och självstudier.

Lokaler

Den teoretiska undervisningen sker i Göteborgs universitets lokaler, främst på institutionen för odontologi vid Sahlgrenska akademin på Medicinareberget.

Läs mer om lokaler