Göteborgs universitet
Bild
Bok-bild
Länkstig

Vanliga frågor och svar (ULV)

Här får du svar på de vanligast förekommande frågorna om Utländska lärares vidareutbildning (ULV).

Går utbildningen i ULV att läsa på distans?

Studierna i ULV går inte att läsa helt på distans.
De lärarförberedande kurserna går på halvfart med regelbundna träffar på universitetet. Behöver du kompletterande med ämnesstudier går dessa kurser oftast på helfart med regelbundna träffar på universitetet.

Kan jag läsa mot en förskollärarexamen i ULV vid Göteborgs universitet?

Du som har en minst 2-årig avslutad lärarexamen på eftergymnasial nivå, vilken är avsedd för undervisning i förskola, kan ansöka till ULV. Du kan med fördel även ansöka om lärarlegitimation hos Skolverket och sedan komplettera i ULV utifrån Skolverkets hänvisning, eftersom detta kan leda till en kortare komplettering.

Kan jag läsa mot en grundskollärarexamen i ULV vid Göteborgs universitet?

Från och med hösten 2019 är det inte längre möjligt att bli antagen mot en grundskollärarexamen i ULV vid Göteborgs universitet. Du som har en minst 2-årig avslutad lärarexamen på eftergymnasial nivå, vilken är avsedd för undervisning i årskurs 1-6, kan ansöka om legitimation hos Skolverket direkt och sedan komplettera i ULV utifrån Skolverkets hänvisning.

Mer information om lärarlegitimation (Skolverket)

Kan jag söka studiemedel för mina studier i ULV?

Ja, dina studier i ULV ger dig rätt att söka studiemedel hos Centrala Studiestödsnämnden. Läs mer om studiemedel och vilka krav som gäller på www.csn.se