Bild
Studenter på Utländska
Länkstig

Många invandrade lärare får jobb efter studier

Publicerad

Det går bra för invandrade lärare som pluggar extra för att få en svensk legitimation, inte minst på Göteborgs universitet. De flesta klarar utbildningen och 71 procent får jobb som lärare. Det visar en kartläggning från Universitetskanslersämbetet (UKÄ).

Universitetskanslerämbetet, UKÅ, visar i rapporten “Etablering på arbetsmarknaden för personer som kompletterat utländsk examen” att det genomgående går bra för de som kompletterar sin utbildning i Sverige. Bland de kompletterande utbildningarna som finns för personer med utländsk examen dominerar kompletterande utbildning till lärare och förskollärare (Utländska Lärare och Akademikers Vidareutbildning, ULV).

Många av de lärare som går en kompletterande utbildning läser på Göteborgs universitet, framförallt på lärarutbildningen Utländska lärares vidareutbildning, ULV.  

– Jag tror att en kombination av orsaker ligger bakom framgången. Den aktuella gruppen utlandsutbildade har kunskaper och kompetenser som är efterfrågade på den svenska arbetsmarknaden. I kompletteringsutbildningarna möter gruppen engagerade lärare och vägledare som hjälper till att infärga tidigare erfarenheter till en svensk kontext, säger  Johan Hellgren Asplund, utbildningssamordnare för ULV på Göteborgs universitet.

71 procent av lärarna etablerade

Enligt UKÄ.s rapport är det vanligaste utfallet är att studenterna tar en examen, som till exempel 42 procent av lärarstudenterna. Ytterligare 15 procent hade legitimation utan att ta alla poäng. Totalt var därmed 57 procent behöriga för sitt yrke. Ytterligare 13 procent hade dock tagit alla sina poäng. Etableringsgraden för lärare var 71 procent. Att vara etablerad på arbetsmarknaden innebär bland annat att man det aktuella året har en tillräcklig inkomst och inte har varit arbetslös eller deltagit i arbetsmarknadsåtgärder.

Flera kompletterande utbildningar

Redan 2007 satsade regeringen en på kompletterande utbildningar för personer med en utländsk examen. Idag kan personer med en utländsk examen inom följande yrken komplettera den i Sverige: lärare, jurister, läkare, sjuksköterskor, farmaceuter, tandläkare, barnmorskor, fysioterapeuter, veterinärer, ekonomer, psykologer, biomedicinska analytiker, socionomer, ingenjörer och arkitekter.

— Tre år efter avslutad utbildning har personer som kompletterat sin utbildning en lika hög etableringsgrad som personer som gått utbildningen i Sverige, säger Niklas Odelberg, utredare på UKÄ.

Etablering på arbetsmarknaden för personer som kompletterat utländsk examen

Rapporten från UKÄ visar att  1 366 personer som var registrerade på sin sista termin läsåren 2017/18 samt 2018/19 följts upp. En majoritet av personerna som kompletterat sin utbildning i Sverige är från Asien, 58 procent. Många, en fjärdedel, är också från Europa.

1 010 personer i gruppen fullföljde hela utbildningen. Av dessa har 884 kunnat följas upp, övriga föll bort till exempel på grund av studier eller flyttat från landet.

Totalt hade 640 personer etablerat sig på arbetsmarknaden ett år efter sista registrerade termin.
Läs hela rapporten

Utländska lärare och akademikers utbildning (ULV)
Sex lärosäten har möjlighet att bedriva utbildning inom ULV: Stockholms universitet, Göteborgs universitet, Umeå universitet, Linköpings universitet, Örebro universitet och Malmö universitet. Utbildningen omfattar maximalt 120 högskolepoäng,  men studenterna har individuella studieplaner som kan ha en mindre omfattning. Utbildningen syftar i första hand till att studenterna ska bli behöriga lärare, antingen genom behörighetsbevis från UHR eller genom lärarexamen.
Läs mer om Utländska lärare och akademikers utbildning