Bild
Länkstig

Clara läste religionsvetenskap och jobbar med demokratifrågor

Clara Lebedinski Arfvidson studerade religionsvetenskap med målet att jobba med demokratifrågor. Hennes karriär har gått via Segerstedtinstitutet till att jobba som både demokratiutvecklare och analytiker. Idag jobbar hon som utvecklingsledare i Göteborg stad. Följ ditt intresse men var taktisk, är hennes råd till blivande studenter