Bild
Katarina Honkanen, frilansande språkkonsult
Katarina Honkanen, frilansande språkkonsult
Foto: Jessica Oscarsson
Länkstig

Katarina arbetar med allt från copy till kommunikationsplaner

Efter många år som kock tröttnade Katarina på de obekväma arbetstiderna och bestämde sig för att äntligen göra något av sitt språkintresse. Av en slump hittade hon Språkkonsultprogrammet vid Göteborgs universitet – idag arbetar hon som frilansande språkkonsult med uppdrag på SKF.

Varför valde du att läsa Språkkonsultprogrammet?

- Det kändes som en färdig yrkesinriktad utbildning där man inte behövde plocka ihop en språkutbildning själv, som man kanske behöver i många andra fall. Sedan visste jag att jag ville arbeta internationellt och Språkkonsultprogrammet har en särskild engelsk inriktning som jag tyckte var extra intressant.

Vad innebär det att läsa på programmet?

- Det är en bred utbildning. Man läser mycket lingvistik, språkstruktur och textanalys men det är också en hel del mer praktiska kurser i exempelvis kommunikationsplanering och retorik. Sedan finns det praktikperioder där man får möjlighet att tillämpa det man har lärt sig. Man får verkligen en gedigen grund att stå på!

Vad var bäst?

- Jag brukar säga att mängdträningen är supernyttig. Du skriver jättemycket hela tiden samtidigt som du lär dig ett metaspråk som är viktigt för att förstå och förklara hur språket fungerar. Sedan får man inte glömma praktiken här heller. Det är väldigt nyttigt att komma ut i arbetslivet och göra en skillnad på riktigt.

Hur använder du din utbildning i yrkeslivet?

- Jag har användning av den varje dag. Jag har lärt mig att utvärdera texter och kan säga om en text är bra eller dålig, men framförallt varför den är det. Det gör att jag kan förmedla detta till andra så att det är förståeligt. Sedan är det skrivandet såklart. Vi språkkonsulter kan ta till oss stora mängder komplex information och förvandla den till något begripligt.

Vad gör du under en arbetsdag?

- Dels jobbar jag med kommunikationsstrategi och planering, och är med och genomför kommunikationskampanjer. Dels är jag delaktig i normerings- och standardiseringsarbete. Till exempel har vi under den senaste tiden tagit fram skrivriktlinjer för olika ändamål och har också påbörjat ett ganska omfattande terminologiarbete. Utöver det skriver jag copy och granskar, redigerar och ger feedback på andras texter. Jag brukar försöka lyfta fram att en språkkonsults kompetenser kan komma lika mycket till nytta inom privat sektor som på myndigheter.

Vem skulle du rekommendera att läsa programmet?

- Någon som är genuint språkintresserad och analytisk. Har du ett språk- och kommunikationsintresse och vill ha en praktisk utbildning som leder till att du får jobba med de här sakerna så ska du absolut söka!

Namn: Katarina Honkanen
Ålder: 38
Gör nu: Frilansande språkkonsult med uppdrag på SKF