Länkstig

Språkinlärning och flerspråkighet

Kurs
SPL229
Avancerad nivå
7,5 högskolepoäng (hp)
Studietakt
25%
Undervisningstid
Blandad undervisningstid
Studieort
Ortsoberoende
Undervisningsform
Distans
Undervisningsspråk
Svenska
Start/slut
-
Ansökan öppen
-
Anmälningskod
GU-23950
Tillfället är inställt

Om utbildningen

Vilka svårigheter och möjligheter kan man som lärare och inlärare stöta på i det flerspråkiga och kulturellt heterogena klassrummet? Kursen ger en översikt av teorier om språkinlärning och flerspråkighet. Särskilt fokus läggs på inlärning av moderna språk i den svenska kontexten med utgångspunkt i att dessa lärs in som ett tredjespråk, efter modersmålet/-en och minst ett andraspråk/främmande språk. I centrum står den flerspråkiga individens identitet och förutsättningar för språkinlärningen. Frågor som tas upp är till exempel hur man som lärare kan utnyttja elevernas språkliga resurser för att utveckla språklig medvetenhet och effektiva språkinlärningsstrategier. Vilka språkkunskaper behöver läraren? Vilken status har de olika språken i klassrummet och hur kan man förhålla sig till det?

Behörigheter och urval

Förkunskapskrav

För tillträde till kursen krävs 60 hp i något av språken engelska, franska, spanska eller tyska, eller motsvarande.  

Urval

Högskolepoäng, max 165 hp.

Efter studierna

Vad händer sedan – plugga vidare, ta ut examen, söka jobb? Hur planerar du dina studier för att få drömjobbet. Det finns många frågor, och en del svar hittar du här: https://www.gu.se/studera/efter-studierna

Så är det att plugga

Lokaler

Vi finns på Humanisten, Renströmsgatan 6

Läs mer om lokaler