Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Språkinlärning och flerspråkighet

Kurs
SPL229
Avancerad nivå
7,5 högskolepoäng (hp)
Studietakt
25%
Undervisningstid
Blandad undervisningstid
Studieort
Ortsoberoende
Undervisningsform
Distans
Undervisningsspråk
Svenska
Start/slut
-
Ansökan öppen
-
Anmälningskod
GU-25750
Ansökan stängd

Om utbildningen

Vilka svårigheter och möjligheter kan man som lärare och inlärare stöta på i det flerspråkiga och kulturellt heterogena klassrummet? Kursen ger en översikt av teorier om språkinlärning och flerspråkighet. Särskilt fokus läggs på inlärning av moderna språk i den svenska kontexten med utgångspunkt i att dessa lärs in som ett tredjespråk, efter modersmålet/-en och minst ett andraspråk/främmande språk. I centrum står den flerspråkiga individens identitet och förutsättningar för språkinlärningen. Frågor som tas upp är till exempel hur man som lärare kan utnyttja elevernas språkliga resurser för att utveckla språklig medvetenhet och effektiva språkinlärningsstrategier. Vilka språkkunskaper behöver läraren? Vilken status har de olika språken i klassrummet och hur kan man förhålla sig till det?

Behörigheter och urval

Förkunskapskrav

För tillträde till kursen krävs 60 hp i något av språken engelska, franska, spanska eller tyska, eller motsvarande.  

Urval

Högskolepoäng, max 225 hp

För antagning till sommaren 2021 och framåt gäller följande urval: högskolepoäng, max 165 hp.

Så är det att plugga

Undervisningen

Viktig tilläggsinformation inför vårterminen 2021 mot bakgrund av coronapandemin: Om undervisning och examination på campuskurs inte kan genomföras på campus kommer kursen att ges online istället. Se rektorsbeslut: https://www.gu.se/nyheter/digitalt-och-distans-aven-under-varterminen

Important additional information for the 2021 Spring semester in connection to the corona pandemic: If teaching and examination cannot be conducted on campus, campus courses will be offered in an online format instead. See the Vice-chancellor’s directional decision: https://www.gu.se/en/news/digital-and-temporary-working-from-home-also-…

Lokaler

Vi finns på Humanisten, Renströmsgatan 6

Läs mer om lokaler