Bild
Länkstig

Språk och samhälle i Afrika

Kurs
AF1100
Grundnivå
7,5 högskolepoäng (hp)
Studietakt
25%
Undervisningstid
Blandad undervisningstid
Studieort
Ortsoberoende
Undervisningsform
Distans
Undervisningsspråk
Engelska
Start/slut
-
Ansökan öppen
-
Anmälningskod
GU-23814

Kort om kursen

I kursen studerar du språk och samhälle i Afrika utifrån ett sociolingvistiskt perspektiv, såväl historiskt som i nutid och med tonvikt på mångspråkighet och de frågeställningar som följer därav.

Om utbildningen

Kursens mål är att skapa förutsättningar att förstå de ömsesidiga relationerna mellan samhället och språken i Afrika. Du lär dig att identifiera språkrelaterade problem, analysera dem och ge förslag på lösningar. Ämnen du kommer att diskutera under kursen är språkens roll för socioekonomisk utveckling, likaså språkpolitik, t ex de ex-koloniala språkens förhållande till de afrikanska språken och deras konsekvenser för befolkningen. Utifrån dessa kunskaper kan du relatera problematiken i Afrika i ett globalt sammanhang.

Behörigheter och urval

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet (med undantag för kravet på svenska)

Urval

Betyg (34 %), högskoleprov (33 %) och högskolepoäng, max 165 hp (33 %)

Efter studierna

Vad händer sedan - plugga vidare, ta ut examen, söka jobb? Hur planerar du dina studier för att få drömjobbet?
Det finns många frågor, och en del svar hittar du här:
https://studentportalen.gu.se/minastudier/hum/Examen+och+arbetsliv

Så är det att plugga

Lokaler

Vi finns på Humanisten, Renströmsgatan 6

Läs mer om lokaler