Bild
Teaterstudier
Foto: Carl Larssons Fotografiska Ateljé AB, Länsmuseet Gävleborg
Länkstig

Rekommenderade studiegångar i teaterstudier

Hos oss kan du läsa teaterstudier med särskild inriktning mot teaterstudier och pedagogik, skrivande och medier eller iscensättning. Använd en av våra rekommenderade studiegångar eller skräddarsy en utbildning med kurser som passar just dig.

Att läsa fristående kurser ger dig stor frihet att utforma en individuell utbildning med en kombination av ämnen som intresserar dig. Våra kurser i teaterstudier kan du välja att kombinera med valfria studier i andra ämnen för att skapa din unika kompetens.

Du läser teaterstudier som huvudämne i din examen och lägger till enstaka kurser för att bredda din kompetens inom ett annat område. Du kan också välja att studera utomlands en termin eller göra praktik inom ramen för din utbildning.

Exempel på studiegångar

I ämnet teaterstudier får du lära dig om teaterns många uttrycksmedel, såsom dialog, scenografi, kostym, ljus, ljud och kommunikation med en publik. Vi läser pjästexter från antiken till i dag och diskuterar texterna i relation till samhälle och konsttraditioner. Du kommer att gå på olika slags föreställningar och diskutera teater med professionella utövare. Du får också pröva den moderna teaterns centrala idéer i workshops.

Under hela utbildningen varvas teori och praktik. Du får en bred orientering i de teorier och metoder som används av forskare inom ämnet. I några av delkurserna undersöks också teaterspråkets kroppsliga, muntliga och rumsliga dimensioner. De som studerat ämnet hos oss arbetar ofta inom kultur- och utbildningssektorerna som kulturskribenter, teaterproducenter, kulturadministratörer, teaterpedagoger och dramaturger.

Alla tre exempel nedan leder fram till en kandidatexamen i teaterstudier, men innehåller förslag på olika fördjupningar.

Notera att dessa rekommenderade studiegångar bara är exempel. Kursutbudet kan förändras, och vi kan inte garantera platser på kurserna. Du som student ansvarar för att undersöka om kurserna ges den termin du vill läsa.

Du väljer också själv om du vill läsa just dessa eller andra kurser, samt i vilken ordning du läser. Du kan om du vill lägga in en termins praktik eller utbytesstudier under utbildningens gång. Vill du få kunskap om villkor på arbetsmarknaden för humanister, utforska din personliga arbetsmarknad och få konkreta redskap för att tydliggöra för framtida arbetsgivare vilka kompetenser du har som humanist, rekommenderar vi varmt kursen SPL180 Humanistens arbetsliv, 7,5 hp. Kursen går hösttermin, läsperiod 2.

Möjlighet att läsa vidare

Vill du sedan läsa vidare? Efter en kandidatexamen i teaterstudier med valfri inriktning kan du läsa till en magister- eller masterexamen inom teaterstudier genom att läsa fristående kurser på avanceradnivå inom ämnet.
Läs mer under rubriken Avancerade studier här.

Med en kandidatexamen i teaterstudier får du också behörighet till masterprogram som är öppna för sökande med en kandidatexamen inom humaniora. På institutionen ger vi de två masterprogrammen:

Är du intresserad av att forska inom ämnet?
Läs mer om forskarskolan här.

 

Studera teater