Bild
En musiklärare undervisar en elev
Foto: Gunnar Jönsson
Länkstig

Musikpedagogiska teorier och musikpedagogisk forskning 1

Kurs
MVKP14
Avancerad nivå
7,5 högskolepoäng (hp)
Studietakt
25%
Undervisningstid
Blandad undervisningstid
Studieort
Ortsoberoende
Undervisningsform
Distans
Undervisningsspråk
Svenska
Start/slut
-
Ansökan öppen
-
Anmälningskod
GU-15354

Om utbildningen

Det här är en kurs på avancerad nivå för dig som har en musiklärarexamen, kandidatexamen i musikpedagogik, musikvetenskap, eller motsvarande. Du får fördjupa dig i centrala teorier och forskning inom musikpedagogik, och koppla dessa till konkret musikpedagogisk verksamhet. Du får också redskap för att formulera musikpedagogiska frågeställningar och tränar dig i ett kritiskt förhållningssätt till teorier och forskningsresultat. Kursen kan ingå i en magister- eller masterexamen i musikpedagogik. 

Behörigheter och urval

Förkunskapskrav

Examen på grundnivå om minst 180 hp, varav minst 90 hp i musikpedagogik, musikvetenskap, musik eller motsvarande. Dessutom krävs kunskaper motsvarande Engelska kurs 6 eller kurs B.

Urval

Högskolepoäng inom ämnet musik.

Så är det att plugga

Undervisningen

Undervisningen sker i form av seminarier och föreläsningar och genomförs vid 7-8 träffar.

Lokaler

Högskolan för scen och musik bedriver sin verksamhet på fyra adresser i Göteborg: Eklandagatan 86, Åvägen 24 (Brewhouse), Vasagatan 50 (HDK-Valand) och Triörgatan 1 (Andra stället).

Läs mer om lokaler