Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Musikpedagogiska teorier och musikpedagogisk forskning 1

Kurs
MVKP14
Avancerad nivå
7,5 högskolepoäng (hp)
Studietakt
25%
Undervisningstid
Blandad undervisningstid
Studieort
Ortsoberoende
Undervisningsform
Distans
Undervisningsspråk
Svenska
Start/slut
-
Ansökan öppen
-
Anmälningskod
GU-15354
Ansökan öppnar 15 mars 2021

Om utbildningen

I kursen presenteras det musikpedagogiska forskningsfältet i form av musikpedagogisk teoribildning och forskning. Konstnärliga och vetenskapliga värderingsfrågor behandlas och träning i ett kritiskt förhållningssätt är centralt. Undervisningen sker i form av seminarier och föreläsningar och genomförs både som självständiga distansstudier och i campusförlagda obligatoriska träffar.

Kursen är obligatorisk för magister- och masterexamen i musikpedagogik.

Behörigheter och urval

Förkunskapskrav

Examen på grundnivå om minst 180 hp, varav minst 90 hp i musikpedagogik, musikvetenskap, musik eller motsvarande. Dessutom krävs kunskaper motsvarande Engelska kurs 6 eller kurs B.

Urval

Högskolepoäng inom ämnet musik.

Så är det att plugga

Undervisningen

Hösten 2021 ges kursen på distans med ett antal zoom-träffar på helger.

Lokaler

Kursen ges vid Högskolan för scen och musik i centrala Göteborg. 

Fristående kurser ger inte behörighet att boka övningsrum på Högskolan för scen och musik. Som student behöver du själv säkerställa att du har tillgång till övningsinstrument eller annan utrustning, samt rum för övning etc som är nödvändiga för att klara kursen. 

Läs mer om lokaler