Navigate to video: Stina blev marknadschef efter Matix
Video (1:19)
Stina blev marknadschef efter Matix
Bild
Länkstig

Matix - Management av tillväxt

Kurs
FEA434
Avancerad nivå
60 högskolepoäng (hp)
Studietakt
100%
Undervisningstid
Dag
Studieort
Göteborg
Undervisningsform
Campus
Undervisningsspråk
Svenska
Start/slut
-
Ansökan öppen
-
Anmälningskod
GU-18150
Ansökan stängd

Kort om kursen

Gillar du att utmanas och samtidigt göra skillnad? Tycker du att traditionella utbildningar saknar något? Då kan Matix vara utbildningen för dig! Matix är en ettårig magisterutbildning inom företagsekonomi på Handelshögskolan vid Göteborgs universitet. Hos oss får du kombinera en hög utbildningsnivå med kvalificerade uppdrag på ett företag. Tre dagar i veckan är du på plats i Matix "Learning Lab" för att fördjupa kunskaperna inom våra ämnesområden. Dessa tillämpar du sedan under två dagar i veckan i uppdraget på ditt partnerföretag.

Om utbildningen

Management av tillväxt är en ettårig fördjupningskurs inom företagsekonomi med fokus på innovation, strategi, affärsutveckling, förändringsledning och hållbart ledarskap. I början av kursen matchas du med ett noga utvalt partnerföretag som du följer under läsåret. Med hjälp av teorier, verktyg och modeller analyserar du sedan verksamheten i företaget utifrån deras specifika situation och omvärld. Kursen ställer stora krav på din egen drivkraft och vilja att, tillsammans med andra, utveckla kunskap, affärer och dig själv. 

Så här är utbildningen upplagd

Kursen består av fyra moduler som hjälper dig att förstå respektive område i sitt sammanhang. I modulerna får du använda akademisk teori för att analysera, strukturera, förklara och utmana partnerföretagens tillväxtresor. Utöver modulerna löper inslag inom kunskapsutveckling, affärsutveckling, personlig utveckling och självledarskap som en röd tråd under hela året.

Innovation, 15 hp

Du introduceras till forskningsfältets framkant inom innovation, management och ledarskap. Du får med dig metoder och verktyg som du applicerar på ditt partnerföretag. Du analyserar de möjligheter och utmaningar som ditt partnerföretag står inför i relation till innovation, affärsutveckling och tillväxt.

Strategi, 15 hp

Du får en bred förståelse för hur nya och etablerade verksamheter strategiskt kan positionera sig i ett föränderligt affärslandskap. Samtidigt lär du dig om strategisk affärsutveckling och marknad samt får reflektera kring olika strategiska verktygs praktiska relevans och användningsområden. Ditt uppdrag blir att undersöka och utmana partnerföretagets strategiska visioner, verksamheter och affärsmodeller.

Förändringsledning, 15 hp

Du får lära dig hur både nya och etablerade företag kan hantera olika typer av förändringsarbeten i praktiken. Hållbart ledarskap, organisationskultur och medarbetares villkor för prestation är viktiga inslag. Ditt uppdrag i partnerföretaget är att vara drivande i att genomföra verkliga förändringar i de verksamheter som partnerföretaget och studenterna har identifierat som strategiskt viktiga för att nå tillväxt.

Examensarbete, 15 hp

Examensarbetet skrivs tillsammans med en kompis och ska handla om ett verkligt företagsekonomiskt problem som har identifierats i de verksamheter som studeras i uppsatsen. Frågeställningen skall vara kopplad till innovation management, strategi, affärsutveckling och/eller förändringsledning.

Behörigheter och urval

Förkunskapskrav

Godkänt resultat om 180 hp varav minst 90 hp i successiv fördjupning inom företagsekonomi inklusive kandidatuppsats 15 hp. Dessutom krävs språkkunskaper motsvarande Svenska 3/Svenska B och Engelska 6/Engelska B.

Instruktioner för ansökan

Matix är en av få akademiska utbildningar på avancerad nivå där ett personligt brev och intervjuer ingår i antagningsprocessen. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet samt att du har ett möjlighetsorienterat förhållningssätt, en förmåga att ta dig an nya och utmanande uppgifter i olika miljöer samt en god etisk kompass.

Läs mer om Instruktioner för ansökan

Urval

Urval sker via intervju. Senast den 15 april måste du ha gjort en anmälan på Hitta utbildningar på Antagning.se - Antagning.se. Utöver denna anmälan ska du sända in personligt text och ett CV. Dessa kompletterande handlingar ska vara kursledningen tillhanda senast 22 april kl 23.59 för att din ansökan ska behandlas. Mer information hittar du på Sök Matix | Magister | Management & entreprenörskap | Göteborg

Efter studierna

Utbildningen syftar till att bygga kunskaper, attityder och kompetenser för livet efter de akademiska studierna.

Vad kan man jobba med?

Många av de som läst Matix  får ledande befattningar i arbetslivet. Exempel på yrken som våra tidigare studenter har är allt från verksamhetsutvecklare och managementkonsult till projektledare. Många väljer att starta eget företag.

Så är det att plugga

Undervisningen

Ämnesspecifika föreläsningar med gästföreläsare varvas med teambaserade övningar, workshops och nätverkande, allt i syfte att ge perspektiv, kunskaper och färdigheter som kan översättas till praktisk handlingsförmåga.

På Matix står ditt lärande i centrum. Pedagogiken bygger på att du som student får läsa om hur företagande bör gå till och att du självständigt får omsätta teorier, metoder och verktyg till handling. Till din hjälp har du ditt partnerföretag, där du är två dagar i veckan. På så sätt fungerar Matix som en brygga mellan akademisk teori och praktiskt nyttiggörande.

Lokaler

Tre dagar i veckan är du på plats i Matix "Learning Lab" för att fördjupa dina kunskaper inom våra ämnesområden. Dessa tillämpar du sedan under två dagar i veckan i uppdrag på ditt partnerföretag.

Vårt Learning Lab är en lokal vid Vasagatan 1 på Handelshögskolan som är anpassad efter våra behov av interaktion och aktivt lärande. 

Läs mer om lokaler