Länkstig

Robert Orbelin

Projektledare

Företagsekonomiska
institutionen
Besöksadress
Vasagatan 1
41124 Göteborg
Rumsnummer
L214
Postadress
Box 610
40530 Göteborg

Om Robert Orbelin

Robert Orbelin har ett verksamhetsansvar för Matix (Management av tillväxt). Det innebär att Robert har ansvar för att leda och utveckla verksamheten, med syfte att skapa en stark nod för universitetets initiativ om kunskapsbaserad laborativt tillämpad managementutbildning i små och medelstora företag. Utbildningsverksamheten skapar möjligheter för utbyte mellan, vad som kan komma att bli nästa generations ledare och entreprenörer, samt med befintliga utvecklingsbenägna företag. Dessa utbyten stimulerar till ömsesidigt fördjupad kunskapsgenerering, jämte påverkan av långsiktig omsättning av kunskaper för utveckling och tillväxt.

Robert Orbelin har 25 års erfarenhet av ledarskap och verksamhetsutveckling. Han leder verksamheten inom Matix tillsammans med övriga kursansvariga och är pedagogiskt engagerad i det företagsförlagda lärandet (laborativ tillämpning) samt har särskilt ansvar för partnerföretagssamverkan och verksamhetens finansiering.

Förutom ansvaret för Matix har Robert parallellt egna verksamheter och löpande uppdrag i näringslivet.

Matix erbjuds på Magisternivå vid Företagsekonomiska Institutionen. För mer information se www.matix.se