Länkstig

Hjalmar Rosengren

Professor bitr

Avdelningen för Analys och
sannolikhetsteori
Telefon
Besöksadress
Chalmers tvärgata 3
41296 Göteborg
Postadress
41296 Göteborg

Om Hjalmar Rosengren

Hjalmar Rosengrens forskningsområde är speciella funktioner, med betoning på samband med andra områden såsom representationsteori, kombinatorik, talteori och matematisk fysik. De senaste åren har han fokuserat på åtta-vertex-modellen och andra elliptiska gittermodeller i statistisk mekanik, och på hur de hänger samman med elliptiska kvantgrupper, elliptiska hypergeometriska funktioner och algebraiska lösningar till Painlevéekvationer.