Länkstig

Sonja Göc

Studievägledare

Verksamhetsstödet för matematiska
vetenskaper
Telefon
Besöksadress
Chalmers Tvärgata 3
41296 Göteborg
Postadress
41296 Göteborg

Studievägledare

Verksamhetsstödet för matematiska
vetenskaper
Telefon
Besöksadress
Chalmers tvärgata 3
41296 Göteborg
Postadress
41296 Göteborg

Om Sonja Göc

Hej kära kollegor och studenter!

Jag jobbar som studievägledare på Matematiska vetenskaper vid Göteborgs universitet och jobbar för följande program och kurser nedan:

Matematikprogrammet 180 hp (Grundnivå) Masterprogrammet i Matematiska vetenskaper 120 hp (Masternivå) Ämneslärarprogrammet vid Göteborgs universitet (Ämne: Matematik) Matematik och lärande (masternivå) Fristående kurser i matematik och matematisk statistik vid Göteborgs universitet

Vid Göteborgs universitet erbjuder alla studievägledare såväl generell vägledning som vägledning i det egna utbildningsområdet. Jag informerar om programmens och kursernas upplägg och innehåll. Om regelverk som gäller när man studerar på Göteborgs universitet. Jag har individuella och gruppvägledningssamtal och gör individuella studieplaneringar. Studievägledaren stödjer dig i olika studiesituationer. Vägledning handlar om att lyfta fram individens förmåga att göra medvetna val och fatta självständiga beslut, samt öka insikten om det egna ansvaret. I vägledningssamtalen vävs studier, yrkesval och personliga förutsättningar samman. Samtalen hjälper dig att ta självständiga beslut om dina studier och din studiesituation. Min viktigaste uppgift är att stötta dig på vägen mot en examen.

Allt gott!