Länkstig

Sonja Göc

Studievägledare

Juridiska
institutionen
Besöksadress
Vasagatan 1
41124 Göteborg
Postadress
Box 650
40530 Göteborg

Om Sonja Göc

Hej!

Jag jobbar som studievägledare på juristprogrammet på Handelshögskolan vid Göteborgs universitet.

Jag har båda individuella och gruppvägledningssamtal och gör individuella studieplaneringar.

Jag jobbar med studierelaterade frågor såsom att informera om programmet, kurser, antagning, examen, studieuppehåll, studieavbrott, anpassad pedagogiskt stöd, utbytesstudier, tillgodoräkningar av tidigare studier och regelverk som gäller för studenter på Göteborgs universitet och mycket mer.

Studievägledaren stödjer dig i olika studiesituationer. Vägledning handlar om att lyfta fram individens förmåga att göra medvetna val och fatta självständiga beslut, samt öka insikten om det egna ansvaret. I vägledningssamtalen vävs studier, yrkesval och personliga förutsättningar samman. Samtalen hjälper dig att ta självständiga beslut om dina studier och din studiesituation.