Länkstig

Sonja Göc

Studievägledare

Verksamhetsstödet för matematiska
vetenskaper
Besöksadress
Chalmers Tvärgata 3
41296 Göteborg
Rumsnummer
L2065
Postadress
41296 Göteborg

Studievägledare

Verksamhetsstödet för matematiska
vetenskaper
Besöksadress
Chalmers Tvärgata 3
41296 Göteborg
Rumsnummer
L2065
Postadress
41296 Göteborg

Om Sonja Göc

Jag jobbar som studievägledare på institutionen Matematiska vetenskaper vid Göteborgs universitet. Jag har båda individuella och gruppvägledningssamtal och gör individuella studieplaneringar.

Jag jobbar med studierelaterade frågor såsom informera om programmet, kurser, antagning, examen, studieuppehåll, studieavbrott, anpassad pedagogiskt stöd, utbytesstudier, tillgodoräkningar av tidigare studier och regelverk som gäller för studenter på Göteborgs universitet och mycket mer.

Studievägledaren stödjer dig i olika studiesituationer. Vägledning handlar om att lyfta fram individens förmåga att göra medvetna val och fatta självständiga beslut, samt öka insikten om det egna ansvaret. I vägledningssamtalen vävs studier, yrkesval och personliga förutsättningar samman. Samtalen hjälper dig att ta självständiga beslut om dina studier och din studiesituation.