Länkstig

Martin Hallnäs

Docent

Avdelningen för Analys och sannolikhetsteori
Telefon
Besöksadress
Chalmers tvärgata 3
Rumsnummer
H4027
Postadress
Matematiska vetenskaper, Chalmers tekniska högskola och Göteborgs universitet
412 96 Göteborg

Om Martin Hallnäs

Min forskning fokuserar på integrabla (el. exakt lösbara) system och speciella funktioner. Jag är särskilt intresserad av integrabla mångpartikel system av så kallad Calogero-Moser typ och deras koppling till hypergeometriska funktioner och ortogonala polynom, symmetriska funktioner och slumpmatriser.