Bild
Länkstig

Mat som kulturarv

Kurs
KA1045
Grundnivå
15 högskolepoäng (hp)
Studietakt
50%
Undervisningstid
Kväll
Studieort
Göteborg
Undervisningsform
Distans
Undervisningsspråk
Svenska
Start/slut
-
Ansökan öppen
-
Anmälningskod
GU-22031
Ansökan stängd

Kort om kursen

Det här är en kurs om mattraditioner som kulturarv. Du är vad du äter – och vad du inte äter. Genom en serie föreläsningar och poddavsnitt lyfts perspektiv och exempel på matarv ur historiska epoker och som nutida fenomen. Kursen ges i samarbete med #matarv som är ett nätverk för forskning och samlingar om mat, traditioner och kulturarv.

Om utbildningen

Våra mattraditioner är en viktig del av kulturarvet, och något vi alla kan relatera till. Matarvet berättar mycket om oss och vår historia. Vad vi äter, och inte äter, har varierat över tid utifrån förutsättningar och samhällsnormer. Mat, recept och måltidsformer är kopplade till traditioner och förmedlas över generationer och speglar både individers och gruppers kulturarv. Kursen problematiserar mat som kulturarv, ur både nutida och historiskt perspektiv. Kursen bygger på en serie föreläsningar och poddavsnitt som lyfter perspektiv och exempel på matarv ur historiskt perspektiv och som nutida fenomen. Bland annat diskuteras matturism, krismat, högtidsmat och mattrender. Som alla former av kulturarv är matarvet föränderligt och mångbottnat. Det minner om både glädje och kristid och kan vara både inkluderande och exkluderande. Matkultur är även nära kopplat till frågor kring identitet och gränsöverskridande av olika slag. Kursen syftar till att problematisera detta, samt ge översiktlig kunskap om och förståelse för mat som kulturarv.

Behörigheter och urval

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet

Urval

Betyg (34 %), högskoleprov (33 %) och högskolepoäng, max 165 hp (33 %)