Länkstig

Anne-Lee Lööf

Studievägledare

Institutionen för kost- och idrottsvetenskap
Besöksadress
Läroverksgatan 5
41120 Göteborg
Postadress
Box 300
40530 Göteborg

Om Anne-Lee Lööf

Studievägledare med studieadministrativa uppgifter

Huvudsakliga arbetsuppgifter

  • Studievägledning
  • Information om kursutbud
  • Studieadministrativa uppgifter
  • Studieplanering
  • Ansökan och antagning
  • Behörighetskrav
  • Ansökan om tillgodoräknande
  • Examensregler
  • Kontaktperson för studenter med funktionsnedsättning
  • Kontaktperson för RIU-studenter

Anne-Lee Lööf har en kandidatexamen i pedagogik och en studie- och yrkesvägledarexamen från Stockholms universitet 2012. Hon ansvarar för kurser på avancerad nivå i kostvetenskap och idrottsvetenskap samt alla kurser i idrott och hälsa och hem- och konsumentkunskap, såväl inom program som fristående kurser.

Hon har utbildning i olika karriärutvecklingsteorier och samtalsmetodik, bland annat motiverande samtal (MI).