Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Masterprogram i sociologi

Program
S2SOC
Avancerad nivå
2 år
120 högskolepoäng (hp)
Study pace
100%
Time
Dag
Location
Göteborg
Study form
Campus
Language
Svenska
Start/slut
-
Ansökan öppen
-
Application code
GU-17598
Ansökan stängd

Kort om programmet

Utbildningen ges på engelska - besök den internationella sidan för innehåll.

Om utbildningen

Sociologi är en samhällsvetenskap som ständigt adresserar aktuella frågor. Inom ämnet ryms både väletablerade sociologiska frågeställningar som klass, sociala konflikter och ojämlikhet och en mångfald av frågor kring såväl genus, kropp och emotioner som migration, nya sociala rörelser och globala miljöförändringar.

Masterprogrammet i sociologi vid Göteborgs universitet ger en gedigen och fördjupande utbildning som förbereder studenter både för forskarutbildningar inom samhällsvetenskapliga ämnen och för en rad professionella karriärmöjligheter utanför universitetet.  Alla kurser ges på engelska och studenter rekryteras både från Sverige och internationellt.

Det två-åriga programmet innefattar en variation av samtida sociologiska inriktningar och kombinerar de teoretiska och metodologiska kunskaper som finns inom en etablerad disciplin med lång tradition med kreativa och nya intresseområden och angreppssätt som vi finner inom nyare sociologiska inriktningar.

Programmet omfattar kärnkurser i samtida sociologisk teori liksom tillämpade kvalitativa och kvantitativa forskningsmetoder. Det finns valmöjligheter och flexibilitet inom programmet, med möjligheter som att förlägga en termins studier utomlands inom Erasmus utbytet, eller att integrera en period av verksamhetsförlagt projektarbete i utbildningen.

Studenter kan dra nytta av den starka och dynamiska forskningsmiljön på Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap och är uppmuntrade att besöka forskningsseminarier för att inspireras till exempel till deras val av uppsatsämne. Studenters självständiga arbete med Masteruppsatsen stöds genom individuell handledning av forskare som är aktiva inom det valda området. Det är också möjligt att dra nytta av institutionens externa nätverk och att genomföra en masteruppsats inom tillämpad samhällsanalys i samarbete med en extern partner.  

Programstruktur och innehåll

År 1
Höstterminen
Sociologiska analyser och nya utmaningar (15 hp)
Tillämpade kvalitativa forskningsmetoder (15 hp)

Vårterminen
Valfria kurser, 30 hp, inklusive möjligheten till Erasmusutbyte (30 hp) eller att kombinera ett urval av valfria kurser på institutionen, inklusive verksamhetsförlagt projektarbete inom tillämpad sociologi (15 hp), Emotioner i organisationer (7,5 hp) och Samhällsvetenskap som expertis och samhällsvetare som experter (7,5hp).

År 2
Höstterminen
Social förändring (15 hp)
Tillämpad statistisk analys (15 hp)

Vårterminen
Examensarbete för master i sociologi (30 hp)

Behörigheter och urval

Förkunskapskrav

Kandidatexamen inom det samhällsvetenskapliga utbildningsområdet eller motsvarande. Dessutom krävs språkkunskaper motsvarande Engelska 6/Engelska B.

Instruktioner för ansökan

För att ansöka till programmet behöver du fylla i ett motivationsbrev (Letter of Intent).

Läs mer om Instruktioner för ansökan

Urval

Selection will be based on an assessment of the academic and professional merits of applicants leading to judgment of their overall ability to successfully complete the programme. To assist in this process applicants should not only submit documentation demonstrating fulfillment of the entry requirements but also the following items: (1) a personal letter motivating their application (max. 500 words) and (2) a CV (max. 500 words). During the selection process priority will be given to applicants holding a Bachelor's Degree in Sociology, corresponding to at least 180 credits. However, the final selection decision will encompass a combined assessment of the applicant’s Letter of intent and CV.

Please upload the CV and Letter of Intent to antagning.se no later than 22 April. Applicants who do not upload these two documents will not be considered for admission. Instructions concerning the required Letter of intent can be found at: https://socav.gu.se/utbildning/sociologi/master-programme-in-sociology-120-hec/admissions

Efter studierna

Programmet förser dig med värdefulla kompetenser i metod, analytisk förmåga, projektdesign och ledning, samt avancerade färdigheter i skrivande och kommunikation. En sådan omfattande och fördjupande utbildning förbereder dig inte enbart för forskarstudier utan också för kvalificerade uppgifter inom offentliga myndigheter, företag eller ideella organisationer.