Länkstig

Eva Schönander läser Accounting and Financial Management

"Jag är intresserad av hur företag fungerar och därför uppskattar jag verkligen det här programmet då våra kärnkurser inkluderar både redovisning, finansiell styrning och hantering av risker"

 Hur gick du till väga när du skulle välja vilket masterprogram du skulle läsa?
- Jag tog min kandidatexamen inom företagsekonomi (redovisning) på Handels, och jag kände mig inte ”redo” för att börja arbeta när jag var klar. Jag ville läsa ett brett program och därför kändes MSc in Accounting and Financial Management som rätt val för mig eftersom programmet är en mix av både redovisning och finans.

Varför passar MSc AFM dig så bra?
- Jag är intresserad av hur företag fungerar och därför uppskattar jag verkligen detta programmet då våra kärnkurser inkluderar både redovisning, finansiell styrning och hantering av risker. Vi har även mycket grupparbeten där vi tillsammans får lösa olika case, vilket jag jag trivs bra med.

Bild
Eva Schönander student MSc AFM
Foto: Sophie Gräsberg

På vilket sätt skiljer sig studier på masternivå jämför med kandidatnivå?
- En stor skillnad mellan masternivå och kandidatnivå är att man får en djupare förståelse i ämnena genom att kurserna är mer kopplade till varandra och följer en röd tråd. Ett exempel är att många teorier man lärt sig i tidigare kurser återkommer i kommande kurser. En annan skillnad är att vi i jämförelse med kandidatnivå, har många fler grupparbeten i varje kurs. Jag tycker även att case:en på masternivå har en starkare koppling till det verkliga livet, vilket ger en ökad förståelse!

Vilka fördelar ser du med att ha fortsatt läsa din master på Handelshögskolan?
- Jag har fått chansen att utveckla min kritiska förmåga ytterligare. Vi lär oss att ifrågasätta och inte bara acceptera saker för vad dem är. Jag har även fått chansen att utveckla min samarbetsförmåga ytterligare genom alla grupparbeten som genomförts.

Vad vill du göra efter examen?
- Efter examen vill jag arbeta inom revision. Största anledningen till att jag vill arbeta inom revision är den nära kundkontakten och möjligheten att tillsammans i grupp få hjälpa företag med deras risker och möjligheter.