Bild
Foto: Gunnar Jönsson
Länkstig

Masterprogram i didaktik, Ämnesdidaktik, Teknik

Program
S2DID-DTEK
Avancerad nivå
4 år
120 högskolepoäng (hp)
Studietakt
50%
Undervisningstid
Kväll
Studieort
Göteborg
Undervisningsform
Campus
Undervisningsspråk
Svenska
Start/slut
-
Ansökningsperiod
-
Anmälningskod
GU-1A92I
Programinnehåll
Ansökan stängd. Sen anmälan öppnar 15 juli 2024.

Kort om inriktningen

Vill du fördjupa dina kunskaper om didaktik och lära dig mer om undervisning, lärande, bedömning och utveckling av undervisning? Programmet är för dig som är lärare med erfarenhet inom skolan och som vill utvecklas i din yrkesroll, med speciellt fokus på teknik. Programmet ger en god grund för dig som vill arbeta som förstelärare eller utvecklingsledare eller vill studera vidare på forskarnivå. Startar höstterminer och ges på halvfart under fyra år. Inriktningen leder till en masterexamen i ämnesdidaktik med inriktning mot teknik.

Andra inriktningar

Om utbildningen

Inom masterprogrammet i didaktik får du möjlighet att utveckla dina didaktiska kunskaper såväl praktiskt som teoretiskt. Du ökar din förmåga att utveckla och analysera undervisning samt leda skolutveckling på vetenskaplig grund.

I programmet finns gemensamma delar som didaktik som vetenskap, didaktikens historia, lärandeteorier och dess konsekvenser för undervisning, metoder för utveckling av undervisning, betyg och bedömning samt vetenskapsteori. I programmets inriktningar fokuseras på olika ämnens didaktik.

Om inriktning teknik

Masterprogrammet i didaktik med inriktning teknik ger dig fördjupade kunskaper inom teknikdidaktik. Du får läsa och diskutera aktuell teknikdidaktisk forskning som uppmärksammar olika aspekter av undervisning inom teknikämnet. De didaktiska frågorna vad, varför och hur är viktiga frågor som uppmärksammas. Vad som ska läras, varför det är viktigt och hur undervisning av detta kan genomföras och bedömas. Du får också möjlighet att under utbildningens gång fördjupa dig i någon del av det teknikdidaktiska fältet. Under det fjärde året genomför du ett självständigt examensarbete där du ytterligare fördjupar dina kunskaper.

Behörigheter och urval

Förkunskapskrav

För tillträde till programmet krävs lärarexamen om minst 120 p/180 hp eller kandidatexamen om minst 180 hp inom utbildningsvetenskap, eller motsvarande. Ovan angivna behörighetsvillkor gäller för antagning till programmet. För fortsatta studier inom programmet gäller de förkunskapskrav som specificeras för respektive kurs och som framgår av respektive kursplan. Student som har magisterexamen i ämnesdidaktik kan antas till andra hälften av programmet.

Instruktioner för ansökan

Om du läst kurser på avancerad nivå med relevant innehåll för programmet kan du direkt efter antagning ansöka om att få tillgodoräkna dem. Även du som har en magisterexamen i ämnesdidaktik, allmän didaktik eller annat relevant ämne kan ansöka om tillgodoräknande. Du kan endast tillgodoräkna dig kurser som du läst utöver din lärarutbildning eller annan utbildning som gett dig behörighet för programmet. 

Läs mer om tillgodoräknande på Studentportalen.

Urval

Högskolepoäng, max 165 hp.

Efter studierna

Programmet leder fram till en masterexamen i ämnesdidaktik med inriktning mot teknik. Att studera på masterprogrammet innebär att du utvecklas i din roll som lärare och det ger dig en god grund för arbete som exempelvis förstelärare eller utvecklingsledare. Programmet utgör även en grund för fortsatta studier på forskarnivå, till exempel i forskarutbildningsämnena ämnesdidaktik eller pedagogiskt arbete.

Så är det att plugga

Undervisningen

Programmet ges på halvfart under fyra år med träffar tisdagar varannan vecka. Vissa träffar är på campus på Pedagogen i Göteborg medan andra sker digitalt.

Undervisningen består av föreläsningar, seminarier, workshops och självständiga fördjupningar och du förväntas läsa vetenskaplig litteratur av olika slag på svenska och engelska. Du kommer också att få träna på olika skriftliga och muntliga akademiska presentationsformer. Utbildningen avslutas med att du genomför en egen forskningsuppgift och skriver en masteruppsats.

Lokaler

Pedagogen ligger mitt i centrala Göteborg, nära till allt. Undervisning och forskning sker till stor del i tre byggnader: A-huset på Västra Hamngatan 25, B-huset på Läroverksgatan 15 och C-huset på Läroverksgatan 5.