Länkstig

Litteratur från olika språkområden, tema genus

Kurs
SPL131
Grundnivå
7,5 högskolepoäng (hp)

Om utbildningen

Kursen är tvärspråklig (engelska, franska, latin, spanska, tyska) och innehåller såväl språkområdesövergripande som språkspecifika moment. Kursen ger dig övning i analys av skönlitterära texter från olika språkområden med fokus på genus. Du läser texterna på originalspråk i de fall detta sammanfaller med ditt målspråk. Övriga texter studeras i översättning. Texterna som studeras på originalspråk behandlas dels språkspecifikt varvid språkfärdigheten i aktuellt målspråk tränas i samband med textanalys; dels i språkområdesövergripande grupper varvid frågor kring översättningsproblematik och liknande behandlas. I såväl de språkspecifika som de språkområdesövergripande momenten diskuteras texternas likheter och särskilda drag utifrån genusperspektiv och med utgångspunkt i geografiska, språkliga och kulturella aspekter.

Behörigheter och urval

Förkunskapskrav

För tillträde till kursen krävs godkänt betyg från Fortsättningskurs (60 hp) i något av de samverkande språken (engelska, franska, latin, spanska, tyska), eller motsvarande.

Efter studierna

Vad händer sedan – plugga vidare, ta ut examen, söka jobb? Hur planerar du dina studier för att få drömjobbet. Det finns många frågor, och en del svar hittar du här: https://www.gu.se/studera/efter-studierna

Så är det att plugga

Lokaler

Vi finns på Humanisten, Renströmsgatan 6

Läs mer om lokaler