Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Litteratur från olika språkområden, tema genus

Kurs
Grundnivå
7,5 högskolepoäng (hp)
Studietakt
50%
Undervisningstid
Dag
Studieort
Göteborg
Undervisningsform
Campus
Undervisningsspråk
Svenska
Start/slut
-
Ansökan öppen
-
Anmälningskod
GU-15701
Tillfället är inställt

Om utbildningen

Kursen är tvärspråklig (engelska, franska, latin, spanska, tyska) och innehåller såväl språkområdesövergripande som språkspecifika moment. Kursen ger dig övning i analys av skönlitterära texter från olika språkområden med fokus på genus. Du läser texterna på originalspråk i de fall detta sammanfaller med ditt målspråk. Övriga texter studeras i översättning. Texterna som studeras på originalspråk behandlas dels språkspecifikt varvid språkfärdigheten i aktuellt målspråk tränas i samband med textanalys; dels i språkområdesövergripande grupper varvid frågor kring översättningsproblematik och liknande behandlas. I såväl de språkspecifika som de språkområdesövergripande momenten diskuteras texternas likheter och särskilda drag utifrån genusperspektiv och med utgångspunkt i geografiska, språkliga och kulturella aspekter.

Behörigheter och urval

Förkunskapskrav

För tillträde till kursen krävs godkänt betyg från Fortsättningskurs (60 hp) i något av de samverkande språken (engelska, franska, latin, spanska, tyska), eller motsvarande.

Urval

Högskolepoäng, max 225 hp.

För antagning till sommaren 2021 och framåt gäller följande urval: högskolepoäng, max 165 hp.

Så är det att plugga

Undervisningen

Viktig tilläggsinformation inför höstterminen 2020 mot bakgrund av coronapandemin: Om undervisning och examination på campuskurs inte kan genomföras på campus kommer kursen att ges online istället.

Important additional information for the 2020 autumn semester in
connection to the corona pandemic: If teaching and examination cannot be
conducted on campus, campus courses will be offered in an online format
instead.