Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Litteratur från olika språkområden, tema genus

Kurs
SPL131
Grundnivå
7,5 högskolepoäng (hp)

Om utbildningen

Kursen är tvärspråklig (engelska, franska, latin, spanska, tyska) och innehåller såväl språkområdesövergripande som språkspecifika moment. Kursen ger dig övning i analys av skönlitterära texter från olika språkområden med fokus på genus. Du läser texterna på originalspråk i de fall detta sammanfaller med ditt målspråk. Övriga texter studeras i översättning. Texterna som studeras på originalspråk behandlas dels språkspecifikt varvid språkfärdigheten i aktuellt målspråk tränas i samband med textanalys; dels i språkområdesövergripande grupper varvid frågor kring översättningsproblematik och liknande behandlas. I såväl de språkspecifika som de språkområdesövergripande momenten diskuteras texternas likheter och särskilda drag utifrån genusperspektiv och med utgångspunkt i geografiska, språkliga och kulturella aspekter.

Behörigheter och urval

Förkunskapskrav

För tillträde till kursen krävs godkänt betyg från Fortsättningskurs (60 hp) i något av de samverkande språken (engelska, franska, latin, spanska, tyska), eller motsvarande.

Så är det att plugga

Undervisningen

Viktig tilläggsinformation inför höstterminen 2020 mot bakgrund av coronapandemin: Om undervisning och examination på campuskurs inte kan genomföras på campus kommer kursen att ges online istället.

Important additional information for the 2020 autumn semester in
connection to the corona pandemic: If teaching and examination cannot be
conducted on campus, campus courses will be offered in an online format
instead.