Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Litteratur från olika språkområden, tema genus

Kurs
SPL131
Grundnivå
7,5 högskolepoäng (hp)

Om utbildningen

Kursen är tvärspråklig (engelska, franska, latin, spanska, tyska) och innehåller såväl språkområdesövergripande som språkspecifika moment. Kursen ger dig övning i analys av skönlitterära texter från olika språkområden med fokus på genus. Du läser texterna på originalspråk i de fall detta sammanfaller med ditt målspråk. Övriga texter studeras i översättning. Texterna som studeras på originalspråk behandlas dels språkspecifikt varvid språkfärdigheten i aktuellt målspråk tränas i samband med textanalys; dels i språkområdesövergripande grupper varvid frågor kring översättningsproblematik och liknande behandlas. I såväl de språkspecifika som de språkområdesövergripande momenten diskuteras texternas likheter och särskilda drag utifrån genusperspektiv och med utgångspunkt i geografiska, språkliga och kulturella aspekter.

Behörigheter och urval

Förkunskapskrav

För tillträde till kursen krävs godkänt betyg från Fortsättningskurs (60 hp) i något av de samverkande språken (engelska, franska, latin, spanska, tyska), eller motsvarande.

Så är det att plugga

Undervisningen

COVID-19

På grund av pandemin har institutionen för språk och litteraturer beslutat att börja höstterminen 2021 med undervisning online. Vi planerar dock en gradvis återgång till campusundervisning under andra halvan av terminen (med början den 3 november) i enlighet med de nationella riktlinjerna för undvikande av smittspridning och i enlighet med rektors beslut. Notera att somliga kurser kanske måste ges online under hela terminen. För ytterligare information till studenter om Covid-19, se https://studentportal.gu.se/coronaviruset

Due to the pandemic the Department of Languages and Literatures has decided to start the autumn term 2021 online. However, we are planning for a controlled gradual return to campus studies during the second half of the autumn term (beginning 3 November 2021) conducted in line with national safety measures and in line with the Vice Chancellors decision. Please note that some courses may need to remain online for the entire semester. For further Covid-19 information to students, see: https://studentportal.gu.se/english/coronavirus