Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Trivium

Kurs
LIB210
Grundnivå
30 högskolepoäng (hp)
Studietakt
100%
Undervisningstid
Dag
Studieort
Göteborg
Undervisningsform
Campus
Undervisningsspråk
Svenska
Start/slut
-
Ansökan öppen
-
Anmälningskod
GU-12417
Ansökan stängd. Sen anmälan öppnar 16 juli 2021.

Kort om kursen

Kandidatprogrammet Liberal Arts första termin som en fristående kurs!

Trivium är en utmärkt introduktionskurs till universitetsstudier och humaniora i allmänhet. Trivium, eller det triviala, handlar om att utveckla grundläggande färdigheter för att på ett bättre sätt kunna ta till sig ny kunskap.

Kursen ger behörighet (och möjlighet i mån av plats) till att hoppa på Liberal Arts-programmets andra termin som startar till vårterminen.

Om utbildningen

Kursen tränar dig i kritiskt tänkande och ger en introduktion till klassisk bildning.

Trivium består av tre olika delkurser:

Språkfilosofisk verktygslära 15 hp

Temat för delkursen är språklig mening och språkanvändning. Den syftar till att ge inblick i hur sammansatt och mångfacetterad en realistisk bild av språklig mening och språkanvändning måste bli, och kommer därför att utmana många vardagliga förgivettaganden om hur språk fungerar.

På delkursen introduceras viktiga språkfilosofiska problem, resultat, diskussioner och teorier om sådant som mening (av olika slag), om talakter, om underförstådda budskap, om manipulativt språkbruk, om argumentation och slutsatsdragande.

Studenterna ges tillfälle att praktiskt öva sig i något slag av språklig och argumentativ analys på egna, andras eller varandras texter, till exempel i form av översättningsproblem, eget skrivande med kamratrespons, propagandaanalys eller på annat sätt.

Dödsrikets litteraturhistoria 5 hp

Motivet med resan till dödsriket och tillbaka är ett exempel på en genre (i vid mening) och ett litterärt–filosofiskt tema som återfinns från den äldsta bevarade litteraturen fram till våra dagars litteratur. På delkursen presenteras detta motiv såsom det framställs i Homeros Odyssén och framåt till James Joyce Odysseus, Eyvind Johnsons Strändernas svall etc. Genom att följa en genre och ett tidlöst motiv genom litteraturens olika utvecklingsfaser fram till nutid läggs grunden för en förståelse av hur en litterär tradition formas i samspel med den övriga idéutvecklingen.

Klassiska språk 10 hp

Under delkursen studeras skillnader och likheter mellan svenskans och latinets morfologi och syntax och studenternas tränas samtidigt i satsanalys.

Vidare studeras den vetenskapshistoriska bakgrunden till grammatiken som beskrivande system med fokus på de antika och senantika språkfilosofiska teorier som lade grunden för språkvetenskapens vidare utveckling fram till idag.

Kursen ger också en första inblick i den klassiska filologin som vetenskap med särskild tyngdpunkt på de grundläggande förutsättningarna och metodologiska principerna för paleografi, textkritik och transmissionshistoria.

Det är institutionen för filosofi, lingvistik och vetenskapsteori som ger kursen. Länk till institutionens sidor

Behörigheter och urval

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet

Urval

Betyg (34 %), högskoleprov (33 %) och högskolepoäng, max 225 hp (33 %).

För antagning till sommaren 2021 och framåt gäller följande urval: betyg (34 %), högskoleprov (33 %) och högskolepoäng, max 165 hp (33 %)