Bild
The seven Liberal Arts
Länkstig

Trivium

Kurs
LIB210
Grundnivå
30 högskolepoäng (hp)
Studietakt
100%
Undervisningstid
Dag
Studieort
Göteborg
Undervisningsform
Campus
Undervisningsspråk
Svenska
Start/slut
-
Ansökan öppen
-
Anmälningskod
GU-12431
Ansökan stängd

Kort om kursen

Kursen riktar in sig på det som varit grunderna för all universitetsutbildning så länge det alls funnits universitet: att tänka logiskt och kreativt, att uttrycka sina egna tankar klart och tydligt och att förstå andras både uttryckliga och underförstådda budskap.

Kursen samläses med studenterna på kandidatprogrammet Liberal Arts första termin och ger behörighet (och möjlighet i mån av plats) till att fortsätta på Liberal Arts-programmets andra termin som startar till vårterminen.

Om utbildningen

Trivium består av tre olika delkurser:
Språkfilosofisk verktygslära 15 hp
Delkursen ger dig djupare förståelse för en del av de vardagligaste saker du gör: pratar och lyssnar, läser och skriver. Vi kommer att fokusera på tre praktiskt viktiga och teoretiskt intressanta områden. Det handlar om fördjupade insikter i hur många väldigt olika saker man gör när man använder språket och hur många olika saker språklig mening egentligen är. Det handlar om fördjupade insikter i hur språklig påverkan genom argumentation och propaganda fungerar. Det handlar om fördjupade insikter i hur översättning går till och vad översättningar är för sorts saker.

Klassiska språk 10 hp
Grundläggande för språk och kommunikation är grammatiken. Delkursen handlar delvis om språkets grundläggande struktur – grammatiken – och belyser genom att jämföra svenskans och latinets grammatik likheter och skillnader mellan språken. Du kommer att introduceras i latinet som språk och lära dig grundläggande språkfärdigheter i latin – det språk som var den främsta bäraren av den västerländska kulturen under nästan 2000 år.
Delkursen ger också en inblick i den klassiska filologin som vetenskap med särskild tyngdpunkt på de grundläggande förutsättningarna och metodologiska principerna för paleografi, textkritik och transmissionshistoria.

Dödsrikets litteraturhistoria 5 hp
Delkursen ger ett utmärkt exempel på hur en litterär tradition – i det här fallet motivet med resan till dödsriket och tillbaka – formas av sin samtid och illustrerar idéutvecklingen över tid. Du får en introduktion till litteraturvetenskap och stiftar bekantskap med litterära storheter som Homeros, Dante Alighieri och Eyvind Johnson. Under denna tidsresa från antiken till nutiden möter du en rad olika genrer och uttrycksformer.

Det är institutionen för filosofi, lingvistik och vetenskapsteori som ger kursen. Länk till institutionens sidor

Behörigheter och urval

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet

Urval

Betyg (34 %), högskoleprov (33 %) och högskolepoäng, max 165 hp (33 %)