Hoppa till huvudinnehåll
Bild
latinsk text
Länkstig

Latin, specialtextkurs

Kurs
LAT222
Avancerad nivå
15 högskolepoäng (hp)
Studietakt
50%
Undervisningstid
Dag
Studieort
Göteborg
Undervisningsform
Campus
Undervisningsspråk
Svenska
Start/slut
-
Ansökan öppen
-
Anmälningskod
GU-23651
Tillfället är inställt

Om utbildningen

Kursens syfte är att öka din beläsenhet i den latinska litteraturen utifrån ett vetenskapligt förhållningssätt. Därtill kommer breddade och fördjupade insikter i filologiska metoder och ämnets olika områden. I kursen studerar du latinsk text till ett omfång motsvarande 150-220 sidor prosa och 1000-2000 vers poesi. Du har i denna kurs stor frihet att sätta samman ditt pensum efter egna intresseområden, till exempel medeltidslatin, nylatin, inriktning mot någon eller några genrer eller epigrafik. Om du inte tidigare läst förklassisk komedi kan en sådan ingå. Du kompletterar textläsningen med relevant vetenskaplig litteratur.

Behörigheter och urval

Förkunskapskrav

Godkänt resultat på kurser i en omfattning av 180 högskolepoäng, varav 90 högskolepoäng på kandidatnivå inom huvudområdet latin eller motsvarande utbildning.

Urval

Högskolepoäng, max 225 hp

För antagning till sommaren 2021 och framåt gäller följande urval: högskolepoäng, max 165 hp.

Så är det att plugga

Undervisningen

Viktig tilläggsinformation inför höstterminen 2021 mot bakgrund av coronapandemin: Om undervisning och examination på campuskurs inte kan genomföras på campus kommer kursen att ges online istället. Se rektorsbeslut: https://www.gu.se/nyheter/restriktionerna-avgor-hur-digital-sommaren-oc…

Important additional information for the 2021 autumn semester in connection to the corona pandemic: If teaching and examination cannot be conducted on campus, campus courses will be offered in an online format instead. See the Vice-chancellor’s directional decision: https://www.gu.se/en/news/the-restrictions-determine-how-digital-the-su…

Lokaler

Vi finns på Humanisten, Renströmsgatan 6

Läs mer om lokaler