Hoppa till huvudinnehåll
Bild
latinsk text
Länkstig

Latinsk litteratur och filologi

Kurs
LAT212
Avancerad nivå
15 högskolepoäng (hp)
Studietakt
50%
Undervisningstid
Dag
Studieort
Göteborg
Undervisningsform
Campus
Undervisningsspråk
Svenska
Start/slut
-
Ansökan öppen
-
Anmälningskod
GU-13752

Om utbildningen

Kursens syfte är att öka din beläsenhet i den latinska litteraturen utifrån ett vetenskapligt förhållningssätt. Du får också breddade och fördjupade insikter i filologiska metoder och ämnets olika områden. Kursen består i första hand av textstudium. Du läser cirka 220 sidor prosa och 1 000 vers poesi, hämtat från antik tid, och analyserar texterna litterärt och historiskt. Dessutom läser du vetenskaplig litteratur inom områdena textkritik, litteraturhistoria samt ett område efter eget val (till exempel språkhistoria, paleografi, epigrafik, historia, syntax, retorik, stilistik, metrik).

Behörigheter och urval

Förkunskapskrav

Godkänt resultat på kurser i en omfattning av 180 högskolepoäng, varav 90 högskolepoäng på kandidatnivå inom huvudområdet latin eller motsvarande utbildning.

Urval

Högskolepoäng, max 165 hp.

Så är det att plugga

Undervisningen

FÖRBEHÅLL

Kursen ges under förutsättning att det finns ett tillräckligt studentantal och det inte skett några oförutsedda händelser vid institutionen som gör att kursen inte kan bemannas.

COVID-19

På grund av pandemin har institutionen för språk och litteraturer beslutat att börja höstterminen 2021 med undervisning online. Vi planerar dock en gradvis återgång till campusundervisning under andra halvan av terminen (med början den 3 november) i enlighet med de nationella riktlinjerna för undvikande av smittspridning och i enlighet med rektors beslut. Notera att somliga kurser kanske måste ges online under hela terminen. För ytterligare information till studenter om Covid-19, se https://studentportal.gu.se/coronaviruset

Lokaler

Vi finns på Humanisten, Renströmsgatan 6

Läs mer om lokaler