Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Latinsk litteratur och filologi

Kurs
Avancerad nivå
15 högskolepoäng (hp)
Studietakt
50%
Undervisningstid
Dag
Studieort
Göteborg
Undervisningsform
Campus
Undervisningsspråk
Svenska
Start/slut
-
Ansökan öppen
-
Anmälningskod
GU-13650
Tillfället är inställt

Om utbildningen

Kursens syfte är att öka din beläsenhet i den latinska litteraturen utifrån ett vetenskapligt förhållningssätt. Du får också breddade och fördjupade insikter i filologiska metoder och ämnets olika områden. Kursen består i första hand av textstudium. Du läser cirka 220 sidor prosa och 1 000 vers poesi, hämtat från antik tid, och analyserar texterna litterärt och historiskt. Dessutom läser du vetenskaplig litteratur inom områdena textkritik, litteraturhistoria samt ett område efter eget val (till exempel språkhistoria, paleografi, epigrafik, historia, syntax, retorik, stilistik, metrik).

Behörigheter och urval

Förkunskapskrav

Godkänt resultat på kurser i en omfattning av 180 högskolepoäng, varav 90 högskolepoäng på kandidatnivå inom huvudområdet latin eller motsvarande utbildning.

Urval

Högskolepoäng, max 225 hp.

För antagning till sommaren 2021 och framåt gäller följande urval: högskolepoäng, max 165 hp.

Så är det att plugga

Undervisningen

Schema, sökfunktion:
https://cloud.timeedit.net/gu/web/schema/ri1Q5002.html

Kursplan/litteraturlista, sökfunktion:
https://studentportal.gu.se/e-tjanster/kursplan-litteraturlista

Mer om kursen på lärplattformen Canvas
https://studentportal.gu.se/minastudier/sprak/canvas-oppna-sidor

Studievägledning, institutionen för språk och litteraturer
https://studentportal.gu.se/minastudier/sprak/Studievagledning

Lokaler, Humanisten
https://gu.se/humaniora/om-oss/vara-lokaler-pa-humanisten

Viktig tilläggsinformation inför vårterminen 2021 mot bakgrund av coronapandemin: Vi avvaktar rektorsbeslut i november. Om undervisning och examination på campuskurs inte kan genomföras på campus kommer kursen att ges online istället.

Important additional information for the 2021 Spring semester in connection to the corona pandemic: We await the vice-chancellors policy decision in November. If teaching and examination cannot be conducted on campus, campus courses will be offered in an online format instead.