Hoppa till huvudinnehåll
Bild
latinsk text
Länkstig

Latinsk epigrafik

Kurs
LAT202
Avancerad nivå
7,5 högskolepoäng (hp)
Studietakt
100%
Undervisningstid
Dag
Studieort
Rom
Undervisningsform
Campus
Undervisningsspråk
Svenska
Start/slut
-
Ansökan öppen
-
Anmälningskod
GU-23754

Om utbildningen

I kursen får du kunskaper, insikter och färdigheter om latinsk epigrafik och dess historia från den äldsta tiden och fram till och med medeltid. Du får också djupare insikter om epigrafiken i den kulturella och historiska kontexten.

Kursen ges på avancerad nivå, men är öppen även för doktorander efter samråd med handledare.

Kursen pågår i sin helhet 18 februari - 23 mars. Utöver inledande föreläsningar via nätet är undervisningen förlagd till Svenska Institutet i Rom, vårterminen 2022 under tiden 28 februari - 13 mars.

Behörigheter och urval

Förkunskapskrav

För tillträde till kursen krävs kandidatexamen som innefattar minst 30 hp Latin eller motsvarande. Från VT 2022 gäller: För tillträde till kursen krävs kandidatexamen i valfritt ämne samt minst 30 hp i latin.  Förkunskapskraven måste vara uppfyllda senast vid terminsstart den termin som kursen går.

Instruktioner för ansökan

Urvalet till kursen baseras på en sammanvägd bedömning av tidigare akademiska studier samt ett personligt brev med motivering av kursens relevans för den sökande. Du laddar upp brevet på ”dina sidor” på www.antagning.se senast den 15 november 2021. Utöver högskolepoäng i latin är poäng i Antikens kultur och samhällsliv meriterande. Besked om antagning meddelas via antagning.se

I mån av plats bereds kursdeltagarna bostad vid Svenska Institutet i Rom till förmånlig kostnad. Dessa rum går i första hand till de antagna som rangordnats högst. Övriga antagna till kursen anmodas ombesörja eget boende i Rom.

För dig som är student vid Göteborgs universitet finns möjlighet att söka stipendier som ett bidrag för de egna kostnaderna:
Adlerbertska stipendiet
https://studentportal.gu.se/handledning-och-stod/stipendier?selectedSeg…
och Donationsstipendiet för student vid Filosofisk fakultet
https://studentportal.gu.se/handledning-och-stod/stipendier?selectedSeg…

Observera att antagning till kursen inte garanterar att bli tilldelad dessa stipendier.

Urval

Urval baseras på en sammanvägd bedömning av tidigare akademiska studier och ett personligt brev med motivering av kursens relevans för den sökande. Störst tyngd läggs vid kursens relevans för den sökande. Högskolepoäng i latin är i första hand meriterande, i andra hand även poäng i Antikens kultur och samhällsliv.

Efter studierna

Vad händer sedan - plugga vidare, ta ut examen, söka jobb? Hur planerar du dina studier för att få drömjobbet?
Det finns många frågor, och en del svar hittar du här:  
https://studentportalen.gu.se/minastudier/hum/Examen+och+arbetsliv

Så är det att plugga

Undervisningen

FÖRBEHÅLL

Kursen ges under förutsättning att det finns ett tillräckligt studentantal och det inte skett några oförutsedda händelser vid institutionen som gör att kursen inte kan bemannas.

COVID-19

För att minska smittspridningen av Covid-19 kommer all undervisning vid institutionen för språk och litteraturer mellan den 17 januari och den 31 januari att bedrivas helt på ZOOM. Därefter tar institutionen nytt ställningstagande vad gäller återgång till campus.
I nuläget planeras inga ändringar av examinationer utan dessa genomförs efter riskbedömning i enlighet med respektive kursplan. I den gemensamma skrivsalen tillämpas särskilda smittskyddsåtgärder.

För ytterligare information till studenter om Covid-19, se https://studentportal.gu.se/coronaviruset

Lokaler

Vi finns på Humanisten, Renströmsgatan 6

Läs mer om lokaler