Hoppa till huvudinnehåll
Bild
latinsk text
Länkstig

Latin, examensarbete för magisterexamen

Kurs
LAT230
Avancerad nivå
15 högskolepoäng (hp)
Studietakt
50%
Undervisningstid
Dag
Studieort
Göteborg
Undervisningsform
Campus
Undervisningsspråk
Svenska
Start/slut
-
Ansökan öppen
-
Anmälningskod
GU-23652
Tillfället är inställt

Om utbildningen

Som examensarbete skriver du en magisteruppsats som visar att du behärskar vetenskapliga formalia och kan arbeta självständigt efter vetenskaplig metod. Du deltar aktivt i arbetet inom det latinska seminariet i form av exempelvis redovisningar, medverkan i kritiska diskussioner av vetenskapliga texter och problemställningar.

Behörigheter och urval

Förkunskapskrav

För tillträde till kursen krävs godkänd kurs på avancerad nivå i ämnet Latin, kurs 2 (LAT221), 15 högskolepoäng, eller motsvarande. För sökande från tidigare utbildningssystem krävs godkända kurser för Filosofie kandidatexamen, 120 poäng med Latin som huvudämne samt godkänd Fördjupningskurs 2 i Latin (LA6100), Delkurs 1, Textkurs, 8 poäng och Delkurs 2, Specialkurs, 2 poäng, eller motsvarande.

Från VT 2022 gäller följande förkunskapskrav:
För tillträde till kursen krävs godkänt resultat på kursen LAT222, Latin, specialtextkurs, 15 högskolepoäng, eller motsvarande.

Urval

Högskolepoäng, max 225 hp

För antagning till sommaren 2021 och framåt gäller följande urval: högskolepoäng, max 165 hp.

Så är det att plugga

Undervisningen

Viktig tilläggsinformation inför höstterminen 2021 mot bakgrund av coronapandemin: Om undervisning och examination på campuskurs inte kan genomföras på campus kommer kursen att ges online istället. Se rektorsbeslut: https://www.gu.se/nyheter/restriktionerna-avgor-hur-digital-sommaren-oc…

Important additional information for the 2021 autumn semester in connection to the corona pandemic: If teaching and examination cannot be conducted on campus, campus courses will be offered in an online format instead. See the Vice-chancellor’s directional decision: https://www.gu.se/en/news/the-restrictions-determine-how-digital-the-su…

Lokaler

Vi finns på Humanisten, Renströmsgatan 6

Läs mer om lokaler