Hoppa till huvudinnehåll
Bild
latinsk text
Länkstig

Latin, fortsättningskurs

Kurs
LAT120
Grundnivå
30 högskolepoäng (hp)
Studietakt
100%
Undervisningstid
Dag
Studieort
Ortsoberoende
Undervisningsform
Distans
Undervisningsspråk
Svenska
Start/slut
-
Ansökan öppen
-
Anmälningskod
GU-13712
Ansökan öppnar 15 mars 2021

Studietakt
100%
Undervisningstid
Dag
Studieort
Göteborg
Undervisningsform
Campus
Undervisningsspråk
Svenska
Start/slut
-
Ansökan öppen
-
Anmälningskod
GU-13711
Ansökan öppnar 15 mars 2021

Om utbildningen

I denna kurs läser du cirka 50 sidor prosa och 1000 vers poesi från antik och efterantik tid. Du repeterar den latinska formläran. Syntaxen behandlas systematiskt och mer utförligt, bland annat med översättningsövningar till latin. Du ökar din förmåga att självständigt hantera latinska texter och förstå dem utifrån deras historiska och kulturella sammanhang. I kursen ingår också en introduktion till seminarieövningar i olika latinska vetenskapliga metoder och forskningsområden.

Behörigheter och urval

Förkunskapskrav

Godkänd grundkurs i latin, 30 hp (LAT110) eller godkänt resultat på kurserna LAT111, LAT112, LAT113, antingen LAT115 eller SPL120, eller motsvarande.

Urval

Högskolepoäng, max 225 hp

För antagning till sommaren 2021 och framåt gäller följande urval: högskolepoäng, max 165 hp.

Så är det att plugga

Undervisningen

Viktig tilläggsinformation inför höstterminen 2020 mot bakgrund av coronapandemin: Om undervisning och examination på campuskurs inte kan genomföras på campus kommer kursen att ges online istället.

Important additional information for the 2020 autumn semester in
connection to the corona pandemic: If teaching and examination cannot be
conducted on campus, campus courses will be offered in an online format
instead.