Bild
latinsk text
Länkstig

Latin, fortsättningskurs

Kurs
LAT120
Grundnivå
30 högskolepoäng (hp)
Studietakt
100%
Undervisningstid
Dag
Studieort
Ortsoberoende
Undervisningsform
Distans
Undervisningsspråk
Svenska
Start/slut
-
Ansökan öppen
-
Anmälningskod
GU-13706
Ansökan öppnar 15 mars 2024

Om utbildningen

I denna kurs repeterar och fördjupar du din kunskap i latinsk formlära. Syntaxen behandlas systematiskt och mer utförligt, bland annat genom översättningsövningar till latin. Du läser också latinsk prosa och poesi från antik och efterantik tid, och ökar din förmåga att självständigt hantera latinska texter och förstå dem utifrån deras historiska och kulturella sammanhang. I kursen ingår också en introduktion till vetenskapliga metoder och forskningsområden. Även på denna nivå kan du läsa kursen på campus eller nätbaserad distans.

Kursen har schemalagd undervisning online när den ges som distanskurs.

Behörigheter och urval

Förkunskapskrav

För tillträde till kursen krävs godkänt resultat på minst 22,5 hp på kursen LAT110, Latin, Grundkurs, 30 högskolepoäng; eller på kurserna LAT111, Introduktionskurs i latin I, 7,5 hp, LAT112, Introduktionskurs i latin II, LAT113, Textkurs, Antika latinska texter, 7,5 hp och LAT115, Latinet som språk- och kulturbärare, 7,5 hp; eller motsvarande utbildning.

Urval

Högskolepoäng, max 165 hp.

Efter studierna

Vad händer sedan – plugga vidare, ta ut examen, söka jobb? Hur planerar du dina studier för att få drömjobbet. Det finns många frågor, och en del svar hittar du här: https://www.gu.se/studera/efter-studierna

Så är det att plugga

Lokaler

Vi finns på Humanisten, Renströmsgatan 6

Läs mer om lokaler