Länkstig

Humanistens arbetsliv

Kurs
SPL180
Grundnivå
7,5 högskolepoäng (hp)

Om utbildningen

Kursen vänder sig till dig som behöver veta hur du ska planera din framtida karriär inom en föränderlig arbetsmarknad.

  • Du övas i självledarskap, beslutsfattande och att kommunicera din kompetens, muntligt och skriftligt.
  • Du lär dig skapa en strukturerad portfolio, där du med utgångspunkt i kurslitteratur och övningar beskriver och analyserar en potentiell arbetsmarknad.
  • Du kommer att få sätta ord på dina styrkor, synliggöra det du behöver utveckla, belysa dina värderingar, drivkrafter, kompetenser och dina överförbara kunskaper.
  • Du ska också presentera en handlingsplan där ditt vidare behov av kompetensutveckling inför det kommande arbetslivet problematiseras.
  • Du tränas i att läsa kompetensprofiler, skriva ett CV och ett brev kopplat till en personligt anpassad jobbansökan/annons samt i hur man lyckas i en anställningsintervju.

Kursen innehåller övningar på grupp- och individnivå och kräver ett aktivt deltagande. Du kommer genomgående att få genomföra utvecklingsuppgifter och reflektionsövningar.

Behörigheter och urval

Förkunskapskrav

För tillträde till kursen krävs minst 60 hp i ett humanistiskt eller samhällsvetenskapligt ämne.

Efter studierna

Vad händer sedan – plugga vidare, ta ut examen, söka jobb? Hur planerar du dina studier för att få drömjobbet. Det finns många frågor, och en del svar hittar du här: https://www.gu.se/studera/efter-studierna

Så är det att plugga

Lokaler

Vi finns på Humanisten, Renströmsgatan 6

Läs mer om lokaler