Navigate to video:
Video (1:16)
Bild
Länkstig

Kulturarvsprogrammet

Program
H1KAP
Grundnivå
3 år
180 högskolepoäng (hp)
Studietakt
100%
Undervisningstid
Dag
Studieort
Göteborg
Undervisningsform
Campus
Undervisningsspråk
Svenska
Start/slut
-
Ansökan öppen
-
Anmälningskod
GU-1G20A

Kort om programmet

Kulturarvsprogrammet är programmet för dig som är intresserad av historia, föremål, landskap, fornlämningar, arkivmaterial och berättelser som människan lämnat efter sig och vill arbeta med att göra kulturarvet betydelsefullt och tillgängligt.

Programmet ges vid Institutionen för historiska studier i samarbete med Institutionen för kulturvetenskaper och Institutionen för Globala studier. Undervisningen sker på Humanisten i centrala Göteborg.

Om utbildningen

Kulturarv är olika spår från det förflutna och hur vi idag uppfattar det och för det vidare. På programmet tränas du i att kritiskt granska hur kulturarvet används, hur kulturarvet kommuniceras på museer och inom turismsektorn, att tillämpa lagar och regelverk och att problematisera kulturarvets politik och ideologi. Du tränas även i att skriva effektivt, att göra muntliga och grafiska produktioner. Allt detta är färdigheter som efterfrågas på museer, ämbetsverk och kommunala förvaltningar.

Programmet består av sex terminers heltidsstudier. De två första är ett basår i kulturarvsstudier, därefter väljer du ett profilämne. Termin 3-4 innehåller ämneskurser i profilämnet, i form av grund- och fortsättningskurs. Termin 5 består av en fördjupningskurs i kulturarvsstudier med examensarbete. Under programmets avslutande termin 6 väljs praktik och/eller valbara kurser.

Följande profilämnen kan väljas:

  • historia (Inriktning historia kräver Historia A/1b/1a1+1a2, Samhällskunskap A/1b/1a1+1a2)
  • arkeologi
  • antikens kultur och samhällsliv
  • kulturanalys
  • socialantropologi
  • humanekologi

Behörigheter och urval

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet

Urval

Betyg (66 %) och högskoleprov (34 %)

Praktik är valbar under termin 6, antingen en längre praktik som sträcker sig över en hel termin eller en kortare praktik kombinerad med valbara kurser.

Efter studierna

Utbildningen leder till en filosofie kandidatexamen med huvudområdet Kulturarv.

Utbildningen förbereder dig både för yrkeslivet och lägger grunden för vidare studier. De färdigheter du får inom programmet efterfrågas på institutioner som museer, ämbetsverk, kulturmiljösektorn, länsstyrelser och kommuner.

Så är det att plugga

Undervisningen

På programmet möter du lärare från flera olika ämnen, som är specialiserade inom kulturarvsfältet. Undervisningen sker i form av föreläsningar, seminarier, dataövningar, stadsvandringar och exkursioner. Du kommer att arbeta med uppgifter både enskilt och i grupp.

Lokaler

Du hittar Institutionen för historiska studier i Humanistens lokaler på Renströmsgatan 6. Vår personal sitter på plan 5 och 6.