Bild
Student som arbetar med smycke
Foto: Natalie Greppi
Länkstig

Sök till konstnärligt kandidatprogram i smyckekonst

Detta program öppnar för anmälan igen i januari 2023.

Arbetsprovsinstruktioner

Ditt arbetsprov till kandidatprogrammet i konsthantverk – smyckekonst ska innehålla:
 

 1. Personligt brev.
  Beskriv varför du söker till utbildningen i Smyckekonst på HDK. Berätta också om hur du ser på smyckekonst som konstnärligt uttrycksmedel och vad du förväntar dig av eller har för bild av utbildningen och yrkeslivet inom området. Brevet ska hållas anonymt. Max 3 000 tecken.
   
 2. Bakgrund och erfarenheter.
  Lista kortfattat dina tidigare utbildnings- och/eller arbetslivserfarenheter som du anser är relevanta. Max 1 500 tecken.
   
 3. Gestaltningsuppgift. 
  Du ska göra en konstnärlig gestaltning i form av ett smycke utifrån din tolkning av ordet symbios. Du kan tolka ordet precis hur du vill och arbeta med valfria material. Tänk dig kroppen som ett rum där du kan undersöka material, former, idéer och uttryck. Smycket du tillverkar ska kunna bäras på kroppen. Undersök i din gestaltning hur verket relaterar till kroppen med utgångspunkt i din tolkning av ordet, samt på hur bärandet påverkar form, bearbetning, utryck och val av material.

  Presentera ditt verk genom att beskriva hur du gått tillväga samt med 2-4 bilder varav minst 1 där verket bärs på kroppen. 2 slides Max 1000 tecken. Om du blir kallad till intervju vill vi att du tar med dig ditt verk och visar där. Hitta ditt eget sätt att lösa uppgiften, vi vill se DIN tolkning.
   
 4. Konstnärlig upplevelse
  Redogör för ett konstverk eller konstnärlig händelse som gjort intryck på dig och som haft betydelse för att du söker till detta program. Beskriv konstverket med bild på max 1 sida och text på max 800 tecken.
   
 5. Valfria arbeten
  Visa 6 valfria verk varav minst 3 är smyckekonst. Ange när de är gjorda, material, teknik och storlek. Max 8 sidor.​​

Ditt arbetsprov kan laddas upp som en eller flera pdf-filer eller flera bildfiler.

Alla delar i din ansökan ska vara anonyma. Ta inte med ditt namn, adress eller andra personuppgifter i materialet.

Video (01:00)
Lär känna de konstnärliga utbildningarna - följ med en student
Foto: Natalie Greppi

Skicka in ditt arbetsprov

Skicka in ditt arbetsprov via vårt arbetsprovsverktyg SlideRoom. SlideRoom stänger vid midnatt (CET) dagen för deadline av arbetsprovet. När du har skickat in din ansökan får du ett bekräftelsemejl från SlideRoom.

Vi rekommenderar att du laddar upp ditt material minst 24 timmar före deadline. Det är inte möjligt att skicka in arbetsprov efter att ansökningsperioden i SlideRoom har stängt.

Bedömning av arbetsprov

Gruppen som bedömer dina arbetsprover värderar din konstnärliga gestaltningsförmåga genom:

 • Din förståelse för smyckekonstens konstnärliga möjligheter och dina förkunskaper inom smyckekonst.
 • Dina konstnärliga färdigheter gällande form, färg och komposition.
 • Din förmåga att tolka och lösa en gestaltningsuppgift samt motivera och beskriva dina val i en sådan.

Behörighet och urval 

Alla kompletta ansökningar bedöms av en bedömarjury som består av programansvarig och representanter från enheten som programmet tillhör.   

Ett antal sökande kommer att bli kallade till intervju. Meddelande om du har gått vidare till intervju eller inte skickas via e-post till den e-postadress du har uppgett på antagning.se.

Grundläggande behörighet

Se till att dina tidigare meriter som styrker grundläggande behörighet finns registrerade på antagning.se. Om du behöver ladda upp kompletterande dokument som styrker din behörighet gör du detta på “mina sidor” på antagning.se.

För mer information, se ladda upp rätt papper.

Om du har en utländsk grund/gymnasieutbildning behöver du ladda upp betyg och rätt dokument som visar att du är behörig till de utbildningar du sökt. Alla dokument laddas upp via “mina sidor” på antagning.se.

För mer information om utländska betyg, se utländsk gymnasieutbildning.

Om du som går sista terminen på gymnasiet eller Komvux går vidare till intervju, ska du ladda upp ett intyg på antagning.se om att du studerar sista terminen. Kontakta din skola för intyg.

Om du inte har laddat upp komplett underlag kommer du att bedömas som obehörig.
 

Söka med reell kompetens

Om du inte har grundläggande behörighet kan du ansöka om att bli bedömd via reell kompetens. Läs mer om hur du ansöker på reell kompetens - En annan väg till behörighet.

Om du inte är formellt behörig kan du bli beviljad reell kompetens om HDK-Valand anser att du har förutsättningar att tillgodogöra dig utbildningen ändå. Förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen kan visas genom: 
 

• annan relevant utbildning

• relevant yrkeserfarenhet eller annan praktisk erfarenhet  

• relevanta konstnärliga färdigheter och förmågor 

Viktiga datum

21 januari 2022: Ansökningsperioden öppnar

1 mars 2022: Sista dag att ansöka till programmet på antagning.se 

7 mars 2022: Sista dag att komplettera din anmälan. Kompletterande underlag laddas upp på dina sidor på antagning.se

7 mars 2022: Sista dag att betala anmälningsavgiften eller styrka avgiftsbefrielse
(behövs inte om du har svenskt personnummer)

8 mars 2022: Sista dag att skicka in ditt arbetsprov i SlideRoom  

Mars/april 2022: Meddelande om du har gått vidare till intervju skickas ut. Den skickas till den e-postadress som du har uppgett på antagning.se

April 2022: Intervjuer genomförs

April 2022: Din behörighet granskas

16 maj 2022: Antagningsbesked publiceras på antagning.se