Bild
Kvinnlig student sitter och arbetar med sitt verk vid ett arbetsbord.
Foto: Maja Kristin Nylander
Länkstig

Konstnärligt kandidatprogram i fri konst

Program
K1FRI
Grundnivå
3 år
180 högskolepoäng (hp)
Studietakt
100%
Undervisningstid
Dag
Studieort
Göteborg
Undervisningsform
Campus
Undervisningsspråk
Svenska
Start/slut
-
Ansökan öppen
-
Anmälningskod
GU-7G50D
Ansökan stängd

Kort om programmet

Under utbildningens gång kommer du att utveckla en kontextuell, konceptuell och praktisk förståelse av ditt konstnärskap. Efter avslutad utbildning ska du kunna verka i en rad olika sammanhang och konstnärliga kontexter.

Om utbildningen

Vår pedagogik bygger på en samarbetsmodell, där lärare jobbar i team, både inom programmet och mellan ämnen. I olika kursmoment tillämpas olika undervisningsformer, bland annat handledning individuellt och i grupp, föreläsningar, seminarier och studiebesök. Den fasta lärarkåren utgörs av nationellt och internationellt aktiva konstnärer, kritiker, forskare och curatorer. Utbildningen erbjuder dig möjligheter att delta i utställningar och internationella seminarier vilket ger dig goda förutsättningar att bygga upp ett professionellt kontaktnät.

Första året ligger tyngdpunkten på att introducera, pröva, och diskutera olika konstnärliga och teoretiska praktiker. Syftet är att bredda fältet av arbetsformer och tankesätt och därmed stödja dig i det individuella konstnärliga arbetet och inom kollaborativa processer. I undervisningen ingår även kurserna Konst och kontexter som ger dig en orientering i såväl i konsthistoria som i samtida konstteori.

Andra året fokuserar på att pröva den egna praktiken i förhållande till det omgivande samhället. Med utgångspunkt i en specifik publik kontext utarbetar du ett eget fördjupat arbete. Kurserna Konst och kontexter belyser och problematiserar relationen mellan konsten och det offentliga rummet från ett samtida perspektiv.

Sista året arbetar du med att formulera dig om ditt konstnärskap i relation till samtidskonstens olika scener och diskurser. Studierna syftar till att utveckla ditt examensprojekt. Det tredje året innehåller även kurserna Konstnärlig orientering och Skrivande som metod och verktyg, där den sistnämnda förbereder ditt arbete med den kandidatexamensessä som slutförs under den sista terminen. 

Valbara kurser

I flera av de program som ges vid institutionen ingår valbara obligatoriska programkurser. Kurserna syftar till att komplettera kunskaper inom andra konstnärliga praktiker och innehåller möjligheter till att utveckla dina färdigheter och förmågor. Inom de valbara kurserna möter du studenter över ämnesgränserna och mellan årskurserna. Du söker de valbara kurserna utifrån ett årligen fastställt kursutbud.

Lär känna lärare och övrig personal på Enheten för konsthantverk och fri konst.

Behörigheter och urval

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet

Arbetsprov

Här hittar du instruktioner för arbetsprovet till konstnärligt kandidatprogram i fri konst.

Läs mer om Arbetsprov

Urval

Urvalet baseras på arbetsprov och intervju.

Efter studierna

Efter avslutad utbildning ska du kunna verka i en rad olika sammanhang och konstnärliga kontexter. Utbildningen förbereder dig även för fortsatta studier på avancerad nivå. På HDK-Valand kan du till exempel söka Masterprogrammet i fri konst.

Så är det att plugga

Undervisningen

Kärnan i utbildningen är utvecklingen av din konstnärliga praktik samt studier i konst- och kulturteori. Du utvecklar förmågan att uttrycka dig i tal och skrift. Utöver detta kan du välja bland olika valbara kurser för att bredda och specialisera dig i materiella eller konceptuella frågeställningar i förhållande till en samtida konstpraktik.

Lokaler

På HDK-Valand strävar vi efter att tillhandahålla en så komplett miljö som möjligt, men vi samarbetar även med andra institutioner inom universitetet och externa aktörer.

På Vasagatan 50 i Göteborg, där programmet ges, finns 15 verkstäder för olika material och med teknik och utrustning för bland annat film, ljud och foto. 

Läs mer om lokaler