Göteborgs universitet
Bild
Två personer tittar på konst i HDK-Valands byggnad på Vasagatan i Göteborg.
Foto: Natalie Greppi

Fri konst

Konst är en förutsättning för ett fritt samhälle. HDK-Valand utbildar morgondagens konstnärer. Vårt samhälle och vår kultur är i behov av konstnärer som kritiserar samtiden och erbjuder alternativa perspektiv, nu mer än någonsin.

Som student inom fri konst på HDK-Valand tillägnar du dig den kunskap som krävs för att påbörja ett yrkesliv som konstnär. I våra välutrustade verkstäder bygger du upp dina konstnärliga färdigheter. Med hjälp av regelbunden handledning och i nära samarbete med andra studenter utmanas du att utveckla och reflektera kring din praktik. Du stärker din analytiska förmåga genom övning i praktiskt orienterade och teoribaserade färdigheter.

Du utmanas att utforska olika konstnärliga praktiker och att utveckla din förståelse för vad konstnärlig praktik kan vara och hur konstnärer kan bidra till samhällets och kulturens utveckling. Som student hos oss ger du oss tillstånd att utmana din konstnärliga process. Vi tränar dig i att reflektera kring den process som sedan leder fram till ditt färdiga arbete.

Tillsammans tittar vi kritisk på offentlighetens förhållande till konst och de roller konstens system har, såsom institutioner, självorganisering, konstkritik, curatering och utställningsproduktion. Vi är medvetna om konstvärldens exkluderingsprinciper och är måna om att ge röst åt konstnärer och praktiker som traditionellt har blivit utelämnade på grund av till exempel hemvist, kön, religion eller ursprung. Utbildningarna i fri konst tar även intryck av den forskning som bedrivs av lärare, forskare och doktorander på HDK-Valand.

Fri konst vid HDK-Valand har spelat en betydande roll för utvecklingen av svenskt och internationellt konstliv i över 150 år. Som en del av ett stort internationellt universitet och en institution med närliggande ämnen som film, fotografi, litterär gestaltning, design och konsthantverk erbjuder HDK-Valand dig stora möjligheter att vidga dina vyer utöver den undervisning som ges i ämnet.

Vi har flera lokala, nationella och internationella samarbeten med andra utbildningsinstitutioner och kulturella organisationer, liksom med konstnärsdrivna grupper i Göteborg. Din utbildning blir en självklar del av Göteborgs konstliv genom HDK-Valands centrala placering i staden, nära konstinstitutioner och gallerier.

Lär känna utbildningarna, ämnet och HDK-Valand