Bild
Studenter som tittar på konst
Foto: Natalie Greppi
Länkstig

Sök till konstnärligt kandidatprogram i fri konst

Informationen på denna sida gäller ansökan till höstterminen 2024.

Arbetsprovsinstruktioner 

Ditt arbetsprov till kandidatprogrammet i fri konst ska innehålla en portfolio och en text.

1. Portfolio med dokumentation av minst sex och som mest åtta konstnärliga verk.

Din portfolio är en viktig del av din ansökan till utbildningen och ska innehålla dokumentation av dina senaste konstnärliga verk. Tänk på att dokumentationen ska presentera dina verk på bästa möjliga sätt.

Ibland är det svårt att avgöra vad som utgör ett "verk". Gör en egen bedömning här - det beror på vilken praktik du har. För vissa är ett verk en tavla, för andra är ett verk en serie tavlor, och så vidare. 

 • Ansökan ska göras på svenska, norska eller danska.
 • Dokumentationen kan bestå av bild, ljud, text eller film.
 • Du kan lämna in flera dokumentationer på ett och samma verk om detta behövs, men tänk på att hålla det kort. 
 • Om det sammanlagda film- och ljudmaterialet i din portfolio är längre än 10 minuter ska du ange vilka minuter vi ska titta på. 
 • Inkludera information som du anser är viktig för urvalsgruppens arbete, till exempel storlek, teknik, material samt en kort beskrivning av processen och/eller sammanhanget.
 • Notera att du behöver ange att dina arbeten refererar till traditioner eller annat som inte är allmänt kända, och som juryn behöver veta för att förstå ditt arbete. Det kan röra sig om allt från symbolik, matlagningstraditioner, myter och sägner, vetenskapliga rön, subkulturer eller annat som juryn rimligen inte kan förväntas känna till.
 • Ange även om fotografier eller filmat material är verk i sig eller om de är dokumentationer av exempelvis performance eller installationer.
 • Om du presenterar verk som är gjorda i samarbete med andra, måste din roll i samarbetet beskrivas. 
 • Om AI ingår i din process, ange detta som ett medium i verkbeskrivningen, tillsammans med andra material som använts. Om du tror att dina verk kan misstas för att vara AI-genererade när detta inte är angett och heller inte avsikten med ditt verk, bifoga detaljbilder eller processbilder. 
   
 • Tänk på! 
  1. Bildupplösningar över 150-300dpi gör bara att dina filer tar lång till att ladda, och bör undvikas. Om du vill visa fram detaljer gör istället separata detaljbilder.
  2. Sidan ett i en PDF blir den bilden som visas som förhandsvisning i Slideroom. Använd därför inte den första sidan till titlar utan visa verket där och eventuell text/detaljbild sidorna efter.

2. En text där du kort motiverar varför du vill gå utbildningen och där du beskriver utvecklingen av dina konstnärliga intressen och ditt konstnärliga arbete. Texten får vara max 3000 tecken inklusive blanksteg. 

Alla delar i din ansökan ska vara anonyma. Ta inte med ditt namn, adress eller andra personuppgifter i materialet.

Navigate to video: Lär känna de konstnärliga utbildningarna - följ med en student
Video (01:00)
Lär känna de konstnärliga utbildningarna - följ med en student
Foto: Maja Kristin Nylander

Skicka in ditt arbetsprov

Skicka in ditt arbetsprov via vårt arbetsprovsverktyg SlideRoom. SlideRoom stänger vid midnatt (CET) dagen för deadline av arbetsprovet. När du har skickat in din ansökan får du ett bekräftelsemejl från SlideRoom.

Vi rekommenderar att du laddar upp ditt material minst 24 timmar före deadline. Det är inte möjligt att skicka in arbetsprov efter att ansökningsperioden i SlideRoom har stängt. 
 

Bedömning av arbetsprov

Juryn tittar på din portfolio och din text och gör en helhetsbedömning utifrån följande kriterier:

 1. Gestaltande förmåga – arbetsproven rymmer en frågeställning, undersökning, egna idéer och avsikter.
 2. Kunskap om teknik och material – att det finns ett samband mellan vad du vill göra och hur du har gjort det.
 3. Medvetenhet – kunskap och intresse för kultur- eller samhällsfrågor, teoretiska eller kuratoriella idéer relevanta för det konstnärliga arbetet.

Behörighet och urval

Alla kompletta ansökningar bedöms av en bedömarjury som består av programansvarig och representanter från enheten som programmet tillhör.   

Ett antal sökande kommer att bli kallade till intervju. Meddelande om du har gått vidare till intervju eller inte skickas via e-post till den e-postadress du har uppgett på antagning.se.

Grundläggande behörighet

Se till att dina tidigare meriter som styrker grundläggande behörighet finns registrerade på antagning.se. Om du behöver ladda upp kompletterande dokument som styrker din behörighet gör du detta på “mina sidor” på antagning.se.

För mer information, se ladda upp rätt papper.

Om du har en utländsk grund/gymnasieutbildning behöver du ladda upp betyg och rätt dokument som visar att du är behörig till de utbildningar du sökt. Alla dokument laddas upp via “mina sidor” på antagning.se.

För mer information om utländska betyg, se utländsk gymnasieutbildning.

Om du som går sista terminen på gymnasiet eller Komvux går vidare till intervju, ska du ladda upp ett intyg på antagning.se om att du studerar sista terminen. Kontakta din skola för intyg.

Om du inte har laddat upp komplett underlag kommer du att bedömas som obehörig.

Söka med reell kompetens
Om du inte har grundläggande behörighet kan du ansöka om att bli bedömd via reell kompetens. Läs mer om hur du ansöker på reell kompetens - En annan väg till behörighet.

Om du inte är formellt behörig kan du bli beviljad reell kompetens om HDK-Valand anser att du har förutsättningar att tillgodogöra dig utbildningen ändå. Förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen kan visas genom: 
 

• annan relevant utbildning

• relevant yrkeserfarenhet eller annan praktisk erfarenhet  

• relevanta konstnärliga färdigheter och förmågor 

Viktiga datum

19 januari 2024: Ansökningsperioden öppnar

1 mars 2024: Sista dag att ansöka till programmet via antagning.se

1 mars 2024: Sista dag att skicka in ditt arbetsprov i SlideRoom  

7 mars 2024: Sista dag att komplettera din anmälan. Kompletterande underlag laddas upp på dina sidor på antagning.se

7 mars 2024: Sista dag att betala anmälningsavgiften eller styrka avgiftsbefrielse
(behövs inte om du har svenskt personnummer)

Mars/april 2024: Meddelande om du har gått vidare till intervju skickas ut. Den skickas till den e-postadress som du har uppgett på antagning.se

April 2024: Intervjuer genomförs och din behörighet granskas

16 maj 2024: Antagningsbesked publiceras på antagning.se