Bild
Studenter som arbetar i grupp
Foto: Natalie Greppi
Länkstig

Sök till konstnärligt kandidatprogram i film

Informationen på denna sida gäller ansökan till höstterminen 2024.

Arbetsprovsinstruktioner 
 

Ditt arbetsprov till kandidatprogrammet i film ska innehålla:

 • Ett klipp eller en film som du själv har gjort. Det kan antingen vara ett klipp ur en färdig film du gjort eller en fristående sekvens du själv filmat med exempelvis en mobiltelefon. Det filmade materialet skall ha en längd på max 5 minuter.
   
 • Skriv ner dina tankar kring det egna filmade materialet du skickat in.
  Max 2500 tecken inklusive blanksteg. 
   
 • Personligt brev. Text som svarar på frågorna:
  - Vad har du gjort de senaste tre åren? Kortfattat i punktform.  
  - Varför vill du gå en treårig universitetsutbildning inom film och varför just nu?
  - Vilka perspektiv och erfarenheter tar du med in i utbildningen?
  Max 2500 tecken inklusive blanksteg. 

Alla delar i din ansökan ska vara anonyma. Ta inte med ditt namn, adress eller andra personuppgifter i materialet. 

Navigate to video: Lär känna de konstnärliga utbildningarna - följ med en student
Video (01:00)
Lär känna de konstnärliga utbildningarna - följ med en student
Foto: Natalie Greppi

Skicka in ditt arbetsprov

Skicka in ditt arbetsprov via vårt arbetsprovsverktyg SlideRoom

SlideRoom stänger vid midnatt (CET) dagen för deadline av arbetsprovet. När du har skickat in din ansökan får du ett bekräftelsemejl från SlideRoom.

Vi rekommenderar att du laddar upp ditt material minst 24 timmar före deadline. Det är inte möjligt att skicka in arbetsprov efter att ansökningsperioden i SlideRoom har stängt.


Bedömning av arbetsprov, första steget

 • Gestaltande förmåga
 • Arbetsprovet rymmer en frågeställning, egna idéer och avsikter
 • Medvetenhet om det sökta programmet och HDK-Valand

Bedömningskriterier av hemuppgift och slutprov, andra steget

 • Öppenhet för att pröva andra förhållningssätt och metoder inom den egna praktiken
 • Förmåga att muntligen presentera, reflektera och argumentera kring egna val i arbetsproven
 • Vilja att driva egna filmiska projekt
 • Förmåga att engagera sig i komplexa resonemang om andras filmer

Behörighet och urval 

Alla kompletta ansökningar bedöms av en bedömarjury som består av programansvarig och representanter från enheten som programmet tillhör.   

Ett antal sökande kommer att bli kallade till slutprov. Meddelande om du har gått vidare till intervju eller inte skickas via e-post till den e-postadress du har uppgett på antagning.se.

Grundläggande behörighet

Se till att dina tidigare meriter som styrker grundläggande behörighet finns registrerade på antagning.se. Om du behöver ladda upp kompletterande dokument som styrker din behörighet gör du detta på “mina sidor” på antagning.se.

För mer information, se ladda upp rätt papper.

Om du har en utländsk grund/gymnasieutbildning behöver du ladda upp betyg och rätt dokument som visar att du är behörig till de utbildningar du sökt. Alla dokument laddas upp via “mina sidor” på antagning.se.

För mer information om utländska betyg, se utländsk gymnasieutbildning.

Om du som går sista terminen på gymnasiet eller Komvux går vidare till intervju, ska du ladda upp ett intyg på antagning.se om att du studerar sista terminen. Kontakta din skola för intyg.

Om du inte har laddat upp komplett underlag kommer du att bedömas som obehörig.

 

Söka med reell kompetens

Om du inte har grundläggande behörighet kan du ansöka om att bli bedömd via reell kompetens. Läs mer om hur du ansöker på reell kompetens - En annan väg till behörighet.

Om du inte är formellt behörig kan du bli beviljad reell kompetens om HDK-Valand anser att du har förutsättningar att tillgodogöra dig utbildningen ändå. Förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen kan visas genom: 
 

• annan relevant utbildning

• relevant yrkeserfarenhet eller annan praktisk erfarenhet  

• relevanta konstnärliga färdigheter och förmågor 

Viktiga datum

19 januari 2024: Ansökningsperioden öppnar

1 mars 2024: Sista dag att ansöka till programmet på antagning.se 

1 mars 2024: Sista dag att skicka in ditt arbetsprov i SlideRoom  

7 mars 2024: Sista dag att komplettera din anmälan. Kompletterande underlag laddas upp på dina sidor på antagning.se

7 mars 2024: Sista dag att betala anmälningsavgiften eller styrka avgiftsbefrielse
(behövs inte om du har svenskt personnummer)

Mars/april 2024: Meddelande om du har gått vidare till slutprov skickas ut. Meddelandet skickas till den e-postadress som du har uppgett på antagning.se

April 2024: Slutprov/intervjuer genomförs och din behörighet granskas

16 maj 2024: Antagningsbesked publiceras på antagning.se